Jean Monnet Dijital Avrupa Birliği: Lise ve İlköğretim Öğrencileri için Türkçe e-kitap devam Projesi
Jean Monnet Okulda Avrupa Değerleri
Marie Curie - Toplumsal Tartışmaların Avrupalılaşması ve Sivil Toplum (EUROCIV) - Alper Kaliber
Jean Monnet İlköğretim ve Lise Öğrencileri için Türkçe Dijital AB Kitabı
Marie Curie Genişleme ve Türkiye'de AB Fonlu Projeler: Tasarımdan Uygulamaya (EUTUR) - Claire Visier
Jean Monnet Avrupa Kültürlerarası Siyaseti Kürsüsü - Ayhan Kaya
7th Framework: Identities and modernities in Europe
7th Framework: Tolerance, Pluralism and Social Cohesion: Responding to the Challenges of the 21st Century in Europe (The project ACCEPT PLURALISM)
European Parliament Consultancy
Jean Monnet AB Siyasi ve Yönetim Çalışmaları Kürsüsü - Senem Aydın-Düzgit
Research on Kurdish Media, Migration and Conflict - Kevin Smets
Marie Curie - Türkiye'de Organize Sivil Toplumun Avrupalılaşması. Avrupa Perspektifinden Gençlik STK'ları - Cristiano Bee
TÜBİTAK - Belirsizlikle Yasamak: Istanbul’da düzensiz göçmen olmak - Dr. Meltem Sancak
Ufuk 2020 Kültürel Miras Projesi (CoHERE)
DAAD-Deutscher Akademischer Austauschdienst
Ufuk 2020 AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceği Projesi (FEUTURE)
Jean Monnet Modülü: 'Ters-Yüz Sınıf Sistemiyle' AB/FlipEU
Ufuk 2020 (RESPOND) Avrupa ve Ötesinde Kitlesel Göç Olgusunun Çok katmanlı Yönetişimi
European Research Council (ERC) - Popülizm Çağında Yerlilik, İslamofobizm ve İslamizm: Avrupa’da Sosyo-Ekonomik ve Politik Olanın Kültürleştirilmesi ve Dinselleştirilmesi
Ufuk 2020 (MATILDE) Avrupa’nın Kırsal ve Dağlık Bölgelerinde Entegrasyon ve Yerel Kalkınmayı Artırmada Göçün Etki Değerlendirmesi
Türkiye'de Avrupa Çalışmaları Akademik Ağı (A-NEST)
Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi
Avrupa Çalışmaları Mükemmeliyet Alanı
Radikalleşme Mükemmeliyet Alanı
Jean Monnet Kürsüsü: BILGINormsEU
Distant Neighbors: Exploring Political Narratives and Visual Culture in Turkish-German Relations
ValEUs - Dış Politika Sorunları: Değerler ve Demokrasi
PLEDGE - Yakınma Siyaseti ve Demokratik Yönetişim