İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü ana sayfasına hoş geldiniz. Bu site BİLGİ'de Avrupa Etüdleri portalı olarak düzenlenmiştir. Kâr amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesi olarak kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi, 20.000'den fazla öğrencisi (öğrencilerin %50'si bursludur) ve 1000 civarında akademik personeli ile sosyal bilimler, ekonomi, işletme, iletişim, sanat ve hukuk alanlarında lisans ve lisansüstü öğretim vermektedir. Hukuk Fakültesi dışındaki fakültelerde eğitim dili İngilizce'dir.

BİLGİ'nin Avrupa Yolculuğu:

1996 yılındaki kuruluşundan bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi, Avrupa Birliği'ne ilişkin akademik çalışma programları ve araştırmaları geliştirme ve destekleme yönünde kararlı bir yol izlemektedir. İstanbul Bilgi Üniversitesi siyasal ve sosyal tartışmalarda açık ve ilerici bir duruş sergilemekte ve AB entegrasyonu sürecine ilişkin tartışmalarda da yer almaktadır. AB ve ilgili konularda kamu bilinci yaratmada aktif olan BİLGİ, AB bütünleşmesi, göç, yoksulluk, dışlama, insan hakları, demokratikleşme ve sosyal hizmetler sağlama projeleri gibi konularda çok sayıda konferans ve atölye çalışmaları düzenlemiştir.

BİLGİ'nin Avrupa yolculuğu Nisan 2005'te Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulmasıyla devam etmiştir. Merkez, dış politika, Avrupa'nın genişlemesi ve bu çerçevede Türkiye-AB ilişkileri konuları başta olmak üzere AB politikaları üzerine akademik araştırma ve çalışmalar yapma amacıyla kurulmuştur. Bu alanlardaki tartışmalara ilişkin akademik çalışmalara ek olarak Merkez, AB kurum ve politikaları ile Türkiye'nin AB'ne katılım perspektiflerinin sunulduğu toplantı ve konferanslar düzenleyerek bu alanlarda uzman uluslararası araştırmacılar için bir platform oluşturmuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ekim 2005'ten beri düzenli olarak bültenler yayınlamaktadır.

BİLGİ'nin Avrupa yolculuğunda yeni bir aşamaya 2007 yılında Türkiye'deki ikinci "AB Enstitüsü"nün üniversitemizde kurulması ile gelinmiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa Komisyonu’nun "European Values at School-EUducate" projesi ile Avrupa Birliği Komisyonu tarafından “Jean Monnet Centre of Excellence” (Mükemmeliyet Merkezi) olarak kabul edilmiş; bu değerlendirmeyi de çok yüksek bir derece elde ederek kazanmıştır. Türkiye'de daha önce sadece üç kuruma verilmiş olan “Jean Monnet Centre of Excellence” ünvanı, İstanbul BilgiÜniversitesi’nin Avrupa Birliği çalışmaları alanında 1996’dan bu yana sürdürmüş olduğu başarılı faaliyetlerin sonucudur.

İstanbul Bilgi Üniversitesi daha önce Avrupa Komisyonu’nun Avrupa entegrasyonunun çeşitli akademik alanlarını kapsayan derslere verilen “Jean Monnet Modules” ödüllerini siyaset bilimi, iktisat ve uluslararası ilişkiler alanlarında kazanmış olup, sonrasında Avrupa Birliği Enstitüsü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyelerinde 2011 ve 2013‘de de iki “Jean Monnet Chair” (Jean Monnet Kürsüsü) almıştır.
AB’nin “Life Long Learning-Jean Monnet Programı” kapsamında alınan bu ödüllerin yeni bir aşaması olan BİLGİ “Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi” ünvanını kazanması, BİLGİ'deki AB uzmanlığının disiplinlerarası akademik çalışmalara, araştırmalara ve toplum yararına olan faaliyetlere önemli bir destek olacaktır.

Avrupa Birliği Enstitüsü broşürü için lütfen burayı tıklayın!

 

Enstitü Ekibi

Prof. Dr. Ayhan Kaya (Müdür)

Dr. Öğr. Üyesi Özge Onursal-Beşgül (Müdür Yardımcısı)

Dr. Ayşe Tecmen (ERC Projesi, Uzman Araştırmacı)

Dr. Ayşenur Benevento (ERC Projesi, Uzman Araştırmacı)

Dr. Deniz Güneş Yardımcı, (DAAD Uzman Araştırmacı ve Okutmanı)

Emre Gönen, MA (Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Aslı Aydın, MA (Proje Yöneticisi)

Emre Gür, MA (CIFE Türkiye Koordinatörü)

Didem Balatlıoğulları, MA (İdari Asistan)

 

Enstitü Kurulu

Prof. Dr. Ayhan Kaya (Müdür, Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Özge Onursal-Beşgül (Müdür Yardımcısı, Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Prof. Dr. Nihal İncioğlu (Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi İdil Işıl Gül (Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Nurhan Yentürk (Ekonomi Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Gresi Sanje (İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü)

 

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Ayhan Kaya (Müdür, Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Özge Onursal-Beşgül (Müdür Yardımcısı, Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi  Azer Kılıç (Sosyoloji Bölümü)

Prof. Dr. Aslı Tunç (Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü)

Prof. Dr. Cem Başlevent (Ekonomi Bölümü)