İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü ana sayfasına hoş geldiniz. Bu site BİLGİ'de Avrupa Etüdleri portalı olarak düzenlenmiştir. Kâr amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesi olarak kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi, 20.000'den fazla öğrencisi (öğrencilerin %50'si bursludur) ve 1000 civarında akademik personeli ile sosyal bilimler, ekonomi, işletme, iletişim, sanat ve hukuk alanlarında lisans ve lisansüstü öğretim vermektedir. Hukuk Fakültesi dışındaki fakültelerde eğitim dili İngilizce'dir.

BİLGİ'nin Avrupa Yolculuğu:

1996 yılındaki kuruluşundan bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi, Avrupa Birliği'ne ilişkin akademik çalışma programları ve araştırmaları geliştirme ve destekleme yönünde kararlı bir yol izlemektedir. İstanbul Bilgi Üniversitesi siyasal ve sosyal tartışmalarda açık ve ilerici bir duruş sergilemekte ve AB entegrasyonu sürecine ilişkin tartışmalarda da yer almaktadır. AB ve ilgili konularda kamu bilinci yaratmada aktif olan BİLGİ, AB bütünleşmesi, göç, yoksulluk, dışlama, insan hakları, demokratikleşme ve sosyal hizmetler sağlama projeleri gibi konularda çok sayıda konferans ve atölye çalışmaları düzenlemiştir.

BİLGİ'nin Avrupa yolculuğu Nisan 2005'te Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulmasıyla devam etmiştir. Merkez, dış politika, Avrupa'nın genişlemesi ve bu çerçevede Türkiye-AB ilişkileri konuları başta olmak üzere AB politikaları üzerine akademik araştırma ve çalışmalar yapma amacıyla kurulmuştur. Bu alanlardaki tartışmalara ilişkin akademik çalışmalara ek olarak Merkez, AB kurum ve politikaları ile Türkiye'nin AB'ne katılım perspektiflerinin sunulduğu toplantı ve konferanslar düzenleyerek bu alanlarda uzman uluslararası araştırmacılar için bir platform oluşturmuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ekim 2005'ten beri düzenli olarak bültenler yayınlamaktadır.

BİLGİ'nin Avrupa yolculuğunda yeni bir aşamaya 2007 yılında Türkiye'deki ikinci "AB Enstitüsü"nün üniversitemizde kurulması ile gelinmiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa Komisyonu’nun "European Values at School-EUducate" projesi ile Avrupa Birliği Komisyonu tarafından “Jean Monnet Centre of Excellence” (Mükemmeliyet Merkezi) olarak kabul edilmiş; bu değerlendirmeyi de çok yüksek bir derece elde ederek kazanmıştır. Türkiye'de daha önce sadece üç kuruma verilmiş olan “Jean Monnet Centre of Excellence” ünvanı, İstanbul BilgiÜniversitesi’nin Avrupa Birliği çalışmaları alanında 1996’dan bu yana sürdürmüş olduğu başarılı faaliyetlerin sonucudur.

İstanbul Bilgi Üniversitesi daha önce Avrupa Komisyonu’nun Avrupa entegrasyonunun çeşitli akademik alanlarını kapsayan derslere verilen “Jean Monnet Modules” ödüllerini siyaset bilimi, iktisat ve uluslararası ilişkiler alanlarında kazanmış olup, sonrasında Avrupa Birliği Enstitüsü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyelerinde 2011 ve 2013‘de de iki “Jean Monnet Chair” (Jean Monnet Kürsüsü) almıştır.

AB’nin “Life Long Learning-Jean Monnet Programı” kapsamında alınan bu ödüllerin yeni bir aşaması olan BİLGİ “Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi” ünvanını kazanması, BİLGİ'deki AB uzmanlığının disiplinlerarası akademik çalışmalara, araştırmalara ve toplum yararına olan faaliyetlere önemli bir destek olacaktır.

 

Enstitü Ekibi

 

Prof. Dr. Ayhan KAYA (Müdür)

Dr. Öğr. Üyesi Özge ONURSAL-BEŞGÜL (Müdür Yardımcısı)

Didem BALATLIOĞULLARI, MA (Enstitü Projeler Sorumlusu)

Dr. Deniz Güneş YARDIMCI, (DAAD Uzman Araştırmacı ve Okutman)

Emre GÖNEN, MA (Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Prof. Laurent BAECHLER (Program Direktörü, CIFE)

 

Enstitü Kurulu

Prof. Dr. Nurhan YENTÜRK (Ekonomi Bölümü)

Prof. Dr. Erkan SAKA (Medya Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Büke BOŞNAK (Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi İdil Işıl GÜL (Hukuk Fakültesi)

 

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Aslı TUNÇ (Medya Bölümü)

Prof. Dr. Serdar KARABATI (İşletme Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi  Azer KILIÇ (Sosyoloji Bölümü)