Duyurular / Etkinlikler

RESPOND Bültenleri
Lansman Toplantısı RESPOND: Avrupa ve Ötesinde Kitlesel Göç Olgusunun Çok Katmanlı Yönetişimi 3 Nisan 2018
RESPOND İstanbul Lansman Toplantısı Sunumları
Uppsala Ünivesitesinde RESPOND Lansman Toplantısı 1-2 Aralık 2017
Medyascope tv: Meraklısına Bilim: Göç ve Mülteciler Konuk: Prof. Dr. Ayhan Kaya
25-27 Mayıs 2018 - RESPOND proje ekibi Glasgow Caledonian Üniversitesinde!
RESPOND Kopenhag Ekibi Roma'da, Haziran 2018
14-15 Temmuz 2018 - İsveç Araştırma Enstitüsü İstanbul'da "Proje Döngüsü Eğitimi"
24 Eylül 2018: Sultanbeyli Fikir Kulübü: “Toplumsal Katılım ve Uyum Süreçlerinde Hoşgörüden Saygıya”, Prof. Ayhan Kaya
17 Aralık 2018 - RESPOND: Multilevel Governance of Migration and Beyond - 1. Yuvarlak Masa Toplantısı
Proje Toplantısı, Ekim'18
Konferans: Uluslararası Göçmenler Günü, 18 Aralık 2018
Advice Hub (Danışma Merkezi)
23 Ekim 2018 - İsveç Araştırma Enstitüsü İstanbul RESPOND seminerler serisi
25 Ocak 2019 - "Mülteci Hakları için Medya ve Sivil Toplum İş Birliği" Toplantısı
[Call For Papers] Unpacking the Challenges and Possibilities for Migration Governance 17-19 October 2019
6 Şubat 2019 - RESPOND Team meeting at Swedish Research Institute in İstanbul
14 March 2019 - RESPOND review meeting, Brussels
"New Europe Konferans Serisi: Respond Konferansı “Scandinavian Policy Responses in the Wake of the 2015 Refugee Crisis: Path Dependencies and Paradigmatic Changes” 21 Mayıs 2019 / Karin Borevi
Respond WP - Global Migration: Consequences and Responses Paper : Reception Turkey Country Report, by Ayhan Kaya, 2020/37, February 2020
Respond Project WP Series | Refugee Reception Policies, Practices & Responses: SYNTHESIS REPORT (2020)
Respond Project WP Series | Comparative Reception Policy Typology (2020)
Webinar Daveti "Küreselden Yerele Göç Politikaları: Sorunlar ve Sorumluluklar" 24 Haziran 2020, 14:00
RESPOND Policy Brief 1: BORDER MANAGEMENT AND PROTECTION POLICIES FOR SYRIAN REFUGEES IN TURKEY
RESPOND Policy Brief 2: RECEPTION AND INTEGRATION OF SYRIAN REFUGEES IN TURKEY
RESPOND Project's Final Conference "Governing Migration in Europe and Beyond: New Perspectives and Lessons Learned"
PRESS RELEASE : HORIZON 2020 PROJECT RESPOND INVITATION TO PRESS BRIEFING
Basın Bülteni: 11 farklı ülkede yürütülen “Ufuk 2020 RESPOND Araştırma Projesi” Sonuçlandı
New Open Access Book! RESPONDing to Migration A Holistic Perspective on Migration Governance
Yeni Açık Erişimli Kitap: "Syrian Refugees in Turkey: Between Reception and Integration"

"Bu proje Avrupa Birliği'nin Ufuk 2020 Araştırma ve Yenilik programları altında 770564 No'lu Sözleşme ile fon almıştır. 

www.respondmigration.com

 

“RESPOND –Avrupa ve Ötesinde Kitlesel Göç Olgusunun Çok katmanlı Yönetişimi”

2015 yılında bir milyonu aşan sayıda mülteci Avrupa’ya ulaşarak göç alan ülkelerde “Mülteci Sorunu” başlığı altında anılan zorluklara ve kriz ortamına yol açtı. Söz konusu “Göç ve Mülteci Krizi”, AB üyesi ülkeler arasında derin ayrışmaları ve siyasi uyumsuzlukları da beraberinde getirdi.

Mülteci Krizi Avrupa Birliği sınırlarının zafiyetini, Schengen Sisteminin yargısal sorunlarını ve göçün ve göçmenlerin entegrasyonu sorununun hükümetler arası yönetişimindeki derin ayrışmaları ön plana çıkardı. Mülteci Krizinin en görünür etkisi ise AB üyesi ülkelerdeki siyasi kutuplaşma ve ortak uyumlu siyasi ve sosyal politikalar üretmede yaşanan zorluklar oldu.

AB Komisyonunca 2017’de kabul edilen ““RESPOND” Projesi 11 Ülkedeki verileri inceleyerek Avrupa ve ötesindeki Kitlesel Göç olgusunun çok katmanlı yönetişimini araştıracak. Uppsala Üniversitesi (İsveç)’nin koordine ettiği ve göç sürecinde kaynak ülke, geçiş ülkesi ve varış yeri niteliklerine göre seçilen 14 farklı akademik kurumun yer aldığı Proje Konsorsiyumu, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Glasgow Caledonian Üniversitesi, Göttingen Georg August Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi, İstanbul İsveç Araştırmalar Enstitüsü, Floransa Degli Studi Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Yunanistan Aegean Üniversitesi, Avusturya Bilim Akademisi, Varşova Üniversitesi, Kopenhag Üniversitesi, Lübnan'dan Araştırma Enstitüsü Lebanon Support ve Irak HHRO (Hammurabi Human Rights Association)’dan oluşuyor. 

Saygın akademik kurum, STK’lar ve araştırmacıların katıldığı Konsorsiyum, çok disiplinli bir yaklaşımla göçün kaynak ülkeleri, transit ülkeleri ve hedef noktası ülkelerde siyaset bilimi, sosyoloji, din psikolojisi, antropoloji, hukuk ve coğrafya alanlarında araştırmalar yaparak güncel göç yönetişiminin kapsamlı bir analizini, politikaların oluşturulma ve uygulama süreçlerini ve bu süreçlerin makro, orta ve mikro seviyelerdeki etkilerini ortaya koymayı hedefliyor.

RESPOND Projesi özellikle Doğu Akdeniz göç yolları ve 2011’de başlayan Suriye’deki iç savaşın tetiklediği olgular üzerine odaklanacağı için anahtar bir hedef ülke ve aynı zamanda transit ülkesi olan Türkiye çalışmaları projede kilit bir rol oynayacak.

Kitlesel göç durumlarında karşılaşılan “hukuki koruma”, “kabul” ve “uyum” gibi üç farklı eksende araştırmaların yapılacağı bu bilimsel çalışmada, göçmenler, ilgili resmi yerel ve ulusal kuruluşlar, ilgili yerel, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, bilimsel çevreler ile görüşmeler, odak grup toplantıları, seminerler ve konferanslar düzenlenecektir. Araştırmaların sonunda yerel, merkezi ve uluslararası alandaki karar alıcılar için politika önerileri hazırlanacaktır.

RESPOND Projesi kapsamında BİLGİ Avrupa Birliği Enstitüsü’nde Prof. Dr. Ayhan Kaya yönetimindeki araştırma ekibi Almanya’daki Göttingen Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alexander K. Nagel ve ekibi ile birlikte “Kitlesel Göçlerde Ulusal ve Yerel Kabul Pratikleri” alanındaki araştırmaları yöneteceklerdir. BİLGİ ekibi aynı zamanda ülkemizden katılan diğer iki katılımcı olan Özyeğin Üniversitesi ve İstanbul İsveç Araştırmalar Enstitüsü’nden araştırmacılarla hukuki koruma ve uyum konularının yanı sıra mültecilere ve göçmenlere hizmet sunacak kurumsal yapılara ilişkin iyi örnekler üzerinde de çalışmalar yapacaktır.

 

Proje Başlangıç Tarihi: Aralık 2017

Proje Bitiş Tarihi: Aralık 2020

Proje web sitesiwww.respondmigration.com

Working Paper Serisi: http://www.respondmigration.com/wp-blog/

RESPOND BLOG: http://www.respondmigration.com/blog-1/

RESPOND Newsletter: https://www.respondmigration.com/newsletters/ 

Twitter:@RESPOND_H2020  

Facebook: @RespondMigration 

 

Bilgi için:

Aslı Aydın (asli.aydin@bilgi.edu.tr)