Duyurular / Etkinlikler

CoHERE projesini sosyal medyada takip edebilirsiniz
CoHERE projesi ile ilgili detaylı bilgi için iletişim bilgileri
CoHERE Kritik Arşivi (CCA)
CoHERE projesinin ortakları 23-24 Mart 2017 tarihlerinde Atina’da yapılan “Geography Matters" isimli konferansta bir araya geldi.
2 Mayıs 2017 - CoHERE WP2 Çalıştayı Floransa'da gerçekleştirildi.
21 Haziran 2017 - "AB'nin Geleceği, Popülizmin Yükselişi ve Brexit" başlıklı panelde CoHERE WP2 bulguları paylaşıldı.
WP2 "Geçmişin siyasi söylemde kullanılması ve Avrupa Müzelerinde İslam'ın temsili"
22 Eylül 2017 - "AB-Türkiye İlişkileri Konferansı"nda CoHERE projesinin bulguları katılımcılar ile paylaşıldı.
28 - 29 Eylül 2017 - CoHERE ara dönem konferansı Berlin'de yapıldı.
Popülizm: Aşırı Sağ, Ana Akım? 27 Aralık 2017, 15:00-17:00
A Taste of Diversity, 2-3 March 2018
CoHERE Yayınları
CoHERE Proje Raporları
Working Paper 10: The Relations Between Public Diplomacy And Nation Brands: An Investigation of Nation Branding in Turkey, Ayşe Tecmen 2018
4 Eylül 2018 - Sunum: Mainstreaming of Right-wing Populism in Europe through Islamophobia: A Civilizational Turn
CoHERE WP5 Interaktif e-kitap
CoHERE Projesi Yeni E-Kitap Duyurusu
18 Şubat 2019 - CoHERE Proje Ekibi İstanbul toplantısı
CoHERE Main Findings from WP2
CoHERE Folk Oratorio: Rivers of our Being
CoHERE Conference:  “Who is Europe?” in Poland, 22 - 23 November 2018
16 - 19 March 2019 - "CoHERE - Critical Heritages: performing & representing Identities in Europe" Final Review Meeting, Brussels, EC
"New Europe Konferans Serisi: (CoHERE) Avrupa'da Kültürel Miras Popülizmi" 18 Nisan 2019, Ayhan Kaya ve Ayşe Tecmen
New Book: "Populism and Heritage in Europe Lost in Diversity and Unity" By Ayhan Kaya
New Edited Volume: European Memory in Populism Representations of Self and Other

COHERE Anasayfa: http://research.ncl.ac.uk/cohere/

 

Ufuk 2020 Kültürel Miras Projesi (CoHERE)

Akademisyenler Avrupa’ya aidiyet olgusunun nasıl oluştuğunu Avrupa Birliği projesi kapsamında araştıracak.

Bizlere “Avrupalılık” hissini veren unsurlar, Newcastle Üniversitesi önderliğinde başlatılacak ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden AB Enstitüsü’nün de yer alacağı yeni bir projede mercek altına alınacak.

AB Komisyonu’na sunulan proje önerileri arasında 15 puan üzerinden 15 puan alarak maksimum beğeniyle kabul edilen bu projede araştırmacılar kültürel miras ve değerlerin aynı kıtada yaşayan değişik ülkelerin insanlarının “Avrupalılık” kavramı etrafında nasıl bir araya gelebildiğini veya bu kimliğe nasıl yabancılaşabildiğini inceleyecek.

2,5 Milyon Euro bütçesi olan “Critical Heritages” (CoHERE) projesi şimdiye kadar Avrupa ülkelerinde insanların, grupların ve kurumların farklılıklarını inceleyen ve tarihi kültürel mirasın aidiyet veya “ait olmama” gibi duyguları yaratmak için nasıl kullanıldığını inceleyen en büyük ve geniş kapsamlı akademik proje olacaktır.

Müzeler: Üç yıl sürecek proje pek çok değişik konuyu araştırarak, örneğin Müzelerin tarihi ve geçmişi günümüze nasıl taşıdığı ve Müzelerin geçmişi “gayri resmi temsili yorumlarla” nasıl sunduğu ve bu unsurların kültürel kimliklerimize nasıl yansıdığını anlamaya çalışacak.

Müzik, Dans, Diller ve Turizm: Projede ayrıca müzik, dans, diller ve turizm gibi konular da çalışılacak. CoHERE Projesinde yer alan akademisyenler ayrıca tarihsel ve kültürel kimliklerin Avrupa’da Müslümanlara ve diğer azınlıklara yaklaşımı etkilemek için siyasetçiler ve medya tarafından nasıl kullanıldığını da araştıracak.

Avrupa Mutfağı: Projenin diğer bir ilginç bölümünde ise çeşitli ülke ve bölgelerin mutfaklarının kültürel miraslardaki rolü araştırılarak örneğin Feta Peyniri ve Melton Mowbray turtası gibi menşei AB kanunları tarafından koruma altında olan lezzetler, değişik yemek yeme ve pişirme usulleri analiz edilerek mutfakların geçmiş ve güncel Avrupa kimliklerinin oluşmasındaki payı üzerinde çalışılacak.

AB Enstitüsü: Avrupa Birliği tarafından fonlanacak projede Avrupa Birliği ve aday ülkelerden 12 ayrı kurum partner olarak yer alacak. CoHERE Projesine Türkiye’den İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitü katılmaktadır. Proje araştırma ekibini oluşturan akademisyenler Avrupa çapında kültürel miras ve kimlikleri inceleyerek, kültürel mirasların değişik yönlerinin ahenkli/eş evreli/uyumlu bir Avrupa kimliğine katkıda bulunup bulunmadığı sorusunun cevabını arayacaktır.

Newcastle Üniversitesi, Sanat ve Kültürler Bölümü: CoHERE Projesinin Konsorsiyum Lideri Prof. Christopher Whitehead (Newcastle Üniversitesi, Sanat ve Kültürler Bölümü) proje başlarken verdiği beyanatta “Kültürel mirasımız bizler için hem her ülkeye özgü birer öz kültür hem de diğer ülkelerin insanları ile ortak değerleri paylaşabileceğimiz ortak bir zemin de teşkil edebilir ” demiştir. Projenin zamanlamasının önemine de dikkat çeken Prof.Christopher Whitehead “Şu anda yaşamakta olduğumuz zor günlerde ekonomik kriz, dinler arası gerginlikler, Avrupa’da aşırı sağın güçlenmesi ve İngiltere’nin AB’den çıkma tartışmaları gibi bir ortamda kültürel miras konusun olumsuz değil, olumlu ve yapıcı bir bakışla çalışılması gerekir. Böylesine vahim bir kriz ortamında kendimize sormamız gereken temel soru kültürel mirasların daha uyumlu bir Avrupa’ya doğru ilerlememiz için nasıl kullanılabileceği sorusudur”.

Politika Önerileri: CoHERE projesi bu amaçla Avrupa’daki kültürel mirasların ve kültürel politikaların değişik perspektiflerini inceleyerek, birbirleriyle ilişkilerini (bağlantılarını) araştırma ve sorgulama üzerine odaklanarak, proje sonuçları kapsamında da daha uyumlu bir Avrupa’ya katkısı olacağı umulan bir dizi kültürel politika önerileri oluşturacaktır.

Katılımcı Kurumlar

Katılımcı No.

Katılımcı Kurum

Ülke

1

Newcastle University (Koordinatör)

İngiltere

2

Aarhus University

Danimarka

3

University of Amsterdam

Hollanda

4

National and Kapodistrian University of Athens

Yunanistan

5

Istanbul Bilgi Universitesi, AB Enstitüsü

Türkiye

6

University of Bologna

İtalya

7

Copenhagen Institute of Interaction Design

Danimarka

8

Heriot-Watt University

İngiltere

9

Latvian Academy of Culture

Letonya

10

European Network of Cultural Centres

Belçika 

11

POLIN Museum of the History of Polish Jews

Polonya

12

Tropenmuseum

Hollanda

 

Bu proje Avrupa Birliği’nin Ufuk 2020 araştırma ve yenilikçlik programı (Horizon 2020 European Union funding for Research and Innovation) altında 693289 numaralı hibe sözleşmesi ile desteklenmektedir.