Duyurular / Etkinlikler

https://eu.bilgi.edu.tr/media/files/05/pledge-logo.png

https://eu.bilgi.edu.tr/media/files/05/en_fundedbytheeu_rgb_pos-2048x456.png

 

Horizon Europe Projesi: PLEDGE

Proje Başlığı : Yakınma Siyaseti ve Demokratik Yönetişim

 

Projenin Amacı: Çağdaş siyaset bir yandan öfkeyle doluyken diğer yandan duygusal kutuplaşma ve uzlaşmaz karşıtlıklar Avrupa demokrasileri ve yönetimleri için önemli bir zorluk teşkil etmektedir. PLEDGE, siyasal nitelikli şikayetleri, anti-demokratik veya demokrasi yanlısı sonuçlara dönüşebilen hoşnutsuzluk, hayal kırıklığı ve güvensizliklerin duygusal dışavurumları olarak yorumlamaktadır. PLEDGE projesi, akademisyenleri, politika yapıcılarını, sivil toplum aktörlerini ve vatandaşları içeren paylaşımcı ve katılımcı araştırma tasarımı ve uygulamasına benimseyerek, siyasi taleplerin anti-demokratik ve demokrasi yanlısı nitelikleri hakkında yeni bir anlayış sunmayı ve demokratik nitelikli sivil katılım biçimlerini teşvik eden duygusal olarak akıllı ve duyarlı demokratik yönetişim ve politika iletişimi araçlarını ve uygulamalarını birlikte yaratmayı amaçlamaktadır. Proje, vatandaşların ve grupların duyguları, değerleri ve kimlikleri arasındaki dinamik karşılıklı ilişkileri açıklayan anti-demokratik ve demokratik taleplerin duygusal mekanizmalarının bir çerçevesini sunacak ve 11 ülkeye ve 3 büyük krize (pandemi, Ukrayna'daki savaş, iklim/enerji krizi) odaklanarak bu duygusal mekanizmaların psikolojik, sosyokültürel ve politik itici güçlerini ampirik olarak çözerek operasyonel hale getirilebilir önlemler ve göstergelere dönüştürecektir. PLEDGE, bu hedeflere 15 ortağın yer aldığı uluslararası ve disiplinlerarası bir araştırma projesi aracılığıyla ulaşacak ve katılımcı bir şekilde birlikte oluşturulan ve pilot olarak uygulanan politika çıktıları, süreçleri ve uygulamaları inovatif bir şekilde geliştirmeyi hedeflemektedir.

 

Araştırmacılar:

Ayhan Kaya (PI ve WP1 Leader)

Pınar Uyan-Semerci

Emre Erdoğan

Özlem Cihan

Didem Balatlıoğulları

 

Ortak Birim:  Avrupa Birliği Enstitüsü, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Proje Bütçesi: 3.160.000 Euro

PLEDGE Konsorsiyum Ortaları: https://www.pledgeproject.eu/consortium/

Proje websitesi: https://www.pledgeproject.eu/