Uppsala Ünivesitesinde RESPOND Lansman Toplantısı 1-2 Aralık 2017

RESPOND araştırma ekibinin tüm üyeleri, 1-2 Aralık 2017 tarihinde İsveç'in Uppsala Üniversitesi'nde düzenlenen ilk konsorsiyum toplantısında katıldı. Toplantıyı Prof. Dr. Ayhan Kaya ile birlikte Uppsala Üniversitesi'nden Doç. Dr. Önver A. Cetrez  ve Soner Barthome modere etti. Toplantıda projenin idari ve mali yönetimini, etik ilkeleri, veri yönetimini ve sekiz araştırma İş Paketi'nin her birini inceleyen oturumlara odaklanıldı..

Toplantının ardından, Prof. Dr. Murat Sömer Türkiye'de kutuplaşma üzerine yeni bir araştırmanın sunumunu yaparken, Uppsala Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Toplum Din Merkezi ve RESPOND Danışma Kurulu üyeleri de konu ile ilgili görüşlerini bildirdiler.

Araştırmacılar ayrıca, Irak ve Türkiye'deki mülteciler için Tavsiye Merkezleri ve her ülkede Göç Yönetişim Ağları oluşturulmasıyla ilgili görüştüler. Tavsiye merkezleri aracılığıyla (Mülteciler için danışma merkezi), RESPOND ekip üyeleri  STK'larla birlikte çalışarak mültecilere yasal ve pratik tavsiyelerde bulunacak ve göçmenleri işe almak isteyen yerel şirketlere erişim sağlayarak iş piyasasına girmelerine yardımcı olacaktır. Göç Yönetişim Ağları, RESPOND'in bulgularına katkıda bulunmalarını ve RESPOND'in ele almayı amaçladığı bazı göç yönetişim sorunlarına çözüm önerileri sunabilmeleri için göç yönetişimi üzerinde çalışan kilit paydaşları bir araya getirecek şekilde tasarlanmıştır.