RESPOND: Avrupa ve Ötesinde Kitlesel Göç Olgusunun Çok Katmanlı Yönetişimi Lansman Toplantısı

 

AB Komisyonu tarafından fonlanan Ufuk 2020 RESPOND projesinin lansman toplantısı İstanbul Bilgi Üniversitesi AB Enstiüsü, İsveç Araştırma Enstitüsü ve Özyeğin Üniversitesi ortaklığında 3 Nisan 2018 tarihinde İsveç Araştırma Enstitüsü'nde gerçekleştirildi.

Toplantının amacı projeyi paydaşlara tanıtıp  proje ekibi ve ilgili kurumlarla koordinasyonu ve işbirliğini kolaylaştıracak bir Göç İdare Ağı başlatmaktı. RESPOND projesi lansmanı için 40'ın üzerinde kurum, organizasyon ve alanında uzman kişilerin davet edilerek fikir alış-verişi imkanı sunuldu.

RESPOND Projesi özellikle Doğu Akdeniz göç yolları ve 2011’de başlayan Suriye’deki iç savaşın tetiklediği olgular üzerine odaklanacağı için anahtar bir hedef ülke ve aynı zamanda transit ülkesi olan Türkiye çalışmaları projede kilit bir rol oynayacak.

PROGRAM (15.00- 18.00)

1. Bölüm (15:00- 16:30)

Açılış Konuşmaları:

Therese Hydén (Consul General of Sweden)
Dr. Kristina Josephson Hesse (Director, SRII)
Dr. Ela Gökalp-Aras (Principle Investigator of RESPOND, SRII)
Moderatör: Dr. Umut Korkut (Principle Investigator of RESPOND, Glasgow Caledonian
University)

  • “Presentation of RESPOND Project”, Dr. Ela Gökalp-Aras, Principle Investigator of RESPOND, SRII)
  • “Current state of refugee studies in Turkey: Challenges and Prospects”, Prof. Ayhan Kaya (Principle Investigator of RESPOND, İstanbul Bilgi University)
  •  “Comparison of Mass Refugee Governance Patterns in Turkey, Lebanon and Jordan”, Dr. Zeynep Şahin-Mencütek (Senior Researcher of RESPOND)
  • “Anthropological Research Methods for Refugee Studies”, Dr. Susan Rottmann (Principle Investigator of RESPOND, Özyeğin University)

Kahve Arası (16:30- 16:45)

2. Bölüm (16:45- 18:00)
Moderatör: Dr. Susan Rottmann (Principle Investigator of RESPOND, Özyeğin University)

  • Voices from the Invitees (About ongoing/completed& planned projects or researches in the field of migration or related fields)
  • Voices from the Syrian NGOs (Presentations by the Syrian NGOs from İstanbul, İzmir and Gaziantep)
  • Open discussion to all participants

Resepsiyon (18.30-20:00)

Projeyle ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen tıklayınız.