RESPOND Kopenhag Ekibi, Haziran 2018'de Roma'da Sosyal ve Siyasi Felsefe Konferansı Derneği'nde, “Göç Etiği ile Göç Siyaseti buluşması“ konulu panelde "Korumada Adillik ve Adalet” konulu bir sunum gerçekleştirmiştir.