QUALITATIVE IMPACTS OF INTERNATIONAL MIGRANTS: TURKEY Pınar Uyan-Semerci Fatma Yılmaz-Elmas

indirmek için tıklayın

.

TURKEY POLICY BRIEFING ON MIGRATION-RELATED SOCIAL AND ECONOMIC POLICIES Koray Akay Kübra Doğan-Yenisey Pınar Uyan-Semerci Fatma Yılmaz-Elmas

indirmek için tıklayın

.

Göçmenlerin kırsal-dağlık yerleşimlerin işgücü piyasasına ve yerel ekonomisine etkisi: Karacabey, Bursa - Ayhan Kaya  ve Fatma Yılmaz-Elmas

indirmek için tıklayın

.

Turkey Local Case Study Briefing: Impact on labour market and local economy of rural-mount localities Ayhan Kaya and Fatma Yilmaz Elmas

indirmek için tıklayın

.

ECONOMIC ANALYSIS BY MEANS OF SOCIAL ENTERPRISE AND COMPANIES’ STUDIES: TURKEY Koray Akay and Kübra Dogan Yenisey

indirmek için tıklayın

.

Statistical briefing for Turkey on social impact of international migrants with a focus on Bursa Pınar Uyan Semerci and Fatma Yılmaz Elmas

indirmek için tıklayın

.

MATILDE Projesi "Tarımsal ve Dağlık Bölgelerde Mekânsal Özellikler ve Uluslararası Göçmenlerin Dağılımı: Bursa ve Karacabey Özelinde Türkiye" Raporu

indirmek için tıklayın

.

Politika Önerileri 2: Suriyeli Mültecilerin Türkiye'deki Kabulü ve Entegrasyonu

indirmek için tıklayın

Politika Önerileri 2:Suriyeli Mültecilerin Türkiye'deki Kabulü ve Entegrasyonu

Politika Önerileri 1: Türkiye'deki Suriyeli Mülteciler için Sınır Yönetimi ve Koruma Politikaları

indirmek için tıklayın

Politika Özeti 1: Türkiye'deki Suriyeli Mülteciler için Sınır Yönetimi ve Koruma Politikaları

Bu Politika Özeti, Türkiye'de 2011 ve 2018 yılları arasında mülteci göçüne, sınır yönetimi ve uluslararası koruma politikalarına, insani yardımlara ve uygulamalara odaklanmaktadır. Bu özet, odaklanmış politika alanları açısından zorla ve düzensiz bir şekilde yapılan göçün arasındaki bağa vurgu yaparak, özellikle Türkiye'deki Suriyelilerin durumuna ilişkin temel zorlukları ele almaktadır. Aynı zamanda farklı paydaşlar için de bazı politika önerileri sunmaktadır. Araştırmamız öncelikle 2018’de İstanbul, İzmir, Şanlıurfa ve Ankara’da yürütülmüş saha çalışmalarına dayanmaktadır

CLASSIFICATION OF MATILDE REGIONS. SPATIAL SPECIFICITIES AND THIRD COUNTRY NATIONALS DISTRIBUTION: TURKEY with a focus on Bursa

indirmek için tıklayın

CLASSIFICATION OF MATILDE REGIONS. SPATIAL SPECIFICITIES AND THIRD COUNTRY NATIONALS DISTRIBUTION: TURKEY with a focus on Bursa

Respond Project WP Series | Comparative Reception Policy Typology (2020)

indirmek için tıklayın

.

Respond Project WP Series | Refugee Reception Policies, Practices & Responses: SYNTHESIS REPORT (2020)

indirmek için tıklayın

.

Respond WP - Global Migration: Consequences and Responses Paper : Reception Turkey Country Report by Ayhan Kaya, 2020/37, February 2020

indirmek için tıklayın

.

Extended FEUTURE Voice, June 2019 /Which Way to go? Understanding Migration Policies and their Influence on EU-Turkey Relations by Ayhan Kaya

indirmek için tıklayın

"

Cohere Main Findings from WP2

indirmek için tıklayın

Cohere Main Findings from WP2

2013/19 A - Work Package 5: New Knowledge on Tolerance and Cultural Diversity in Europe: APPLYING TOLERANCE INDICATORS: ANNEX to the report on POLITICAL TOLERANCE FOR NATIVE MINORITIES

indirmek için tıklayın

Work Package 5: New Knowledge on Tolerance and Cultural Diversity in Europe

2013/19 - Work Package 5: New Knowledge on Tolerance and Cultural Diversity in Europe: APPLYING TOLERANCE INDICATORS: POLITICAL TOLERANCE FOR NATIVE MINORITIES

indirmek için tıklayın

Work Package 5: New Knowledge on Tolerance and Cultural Diversity in Europe

2013/08 - Work Package 5: New Knowledge on Tolerance and Cultural Diversity in Europe: New knowledge about Turkey

indirmek için tıklayın

Work Package 5: New Knowledge on Tolerance and Cultural Diversity in Europe

2012/24 - 5. New Knowledge Country Synthesis Reports - Comprehensive Report on Turkey: The Myth of Tolerance

indirmek için tıklayın

5. New Knowledge Country Synthesis Reports

2012/12 - Work Package 4: Circassian Claims to Equal Citizenship in Turkey: Institutionalizing political participation

indirmek için tıklayın

Circassian Claims to Equal Citizenship in Turkey: Institutionalizing Political Participation

2012/29 - 4. National Case Studies - Challenges to Tolerance in Political Life A comparative overview of 15 European countries

indirmek için tıklayın

4. National Case Studies - Political Life Synthesis and Highlights

2012/17 - Work Package 4: National Case Studies of Challenges to Tolerance in Political Life - COMPARATIVE POLICY BRIEF Native Minority Claims: The Search for Acceptance

indirmek için tıklayın

Work Package 4: National Case Studies of Challenges to Tolerance in Political Life

2011/03 - Policy Brief: Türk Milli Eğitim Sisteminde Farklılığa Saygının Önündeki Engeller

indirmek için tıklayın

Work Package 3: National Case Studies of Challenges to Tolerance in School Life

2011/03 - Policy Brief: Challenges of Diversity in Turkish Education

indirmek için tıklayın

Work Package 3: National Case Studies of Challenges to Tolerance in School Life

2011/12 - 3. National Case Studies - Embodiment of Tolerance in Discourses and Practices Addressing Cultural Diversity in Schools: Alevi Claims on the Compulsory Courses on Religious Culture and Morality, and Headscarf Issue in Higher Education

indirmek için tıklayın

Embodiment of Tolerance in Discourses and Practices Addressing Cultural Diversity in Schools: Alevi Claims on the Compulsory Courses on Religious Culture and Morality, and Headscarf Issue in Higher Education

2010/05 - 1.Overview National Discourses Background Country Reports - Tolerance and Cultural Diversity Discourses in Turkey

indirmek için tıklayın

Work Package 1: Overview of National Discourses on Tolerance and Cultural diversity (Literature and Realities)

Avrupa’da Popülist Sağın Yükselişi: Çeşitlilik ve Birlik İçerisinde Kaybolmak

indirmek için tıklayın

Avrupa’da Popülist Sağın Yükselişi: Çeşitlilik ve Birlik İçerisinde Kaybolmak (Ayhan Kaya, 2017)

Avrupa’da Popülist Sağın Yükselişi: Karşılaştırmalı Analiz için Teorik Araçlar

indirmek için tıklayın

Avrupa’da Popülist Sağın Yükselişi: Karşılaştırmalı Analiz için Teorik Araçlar (Ayhan Kaya, 2016)

IME WP9 Thematic comparisons Bologna Process as modernisation and Europeanisation (Anna Triandafyllidou, Ayhan Kaya, Ayşe Tecmen, Hara Kouki, and Martina Topić, December 2011)

indirmek için tıklayın

Identities and Modernities in Europe 

Work Package 9: Thematic comparisons Bologna Process as modernisation and Europeanisation 

Anna Triandafyllidou, Ayhan Kaya, Ayşe Tecmen, Hara Kouki, and Martina Topić 

December 2011

IME WP8 "Consolidation of the case study: Turkish Case" (Ayhan Kaya and Ayşe Tecmen, July 2011)

indirmek için tıklayın

Identities and Modernities in Europe 

Contract No: SSH-CT-2009-215949 

Work Package 8 Consolidation of the case study: Turkish Case 

Ayhan Kaya and Ayşe Tecmen 

July 2011

IME WP7 Citizens and Modernities: Between National and European Paths in Turkey (Ayhan Kaya and Ayşe Tecmen, March 2011)

indirmek için tıklayın

Identities and Modernities in Europe 

Contract No: SSH-CT-2009-215949 

Work Package 7 Citizens and Modernities: Between National and European Paths in Turkey 

Ayhan Kaya and Ayşe Tecmen 

Istanbul Bilgi University 

March 2011

IME WP6 Identity construction programmes of non-state, professional and collective actors: Case study phase II Turkish Case (Ayhan Kaya and Ayşe Tecmen March 2011)

indirmek için tıklayın

IME Identities and Modernities in Europe 

Contract No: SSH-CT-2009-215949 

Work Package 6 Identity construction programmes of non-state, professional and collective actors: Case study phase II Turkish Case 

Ayhan Kaya and Ayşe Tecmen 

Istanbul Bilgi University 

March 2011

IME WP 5 ‘Identity construction programs of the state and the EU: Case Study Phase I’ Prepared by Prof. Dr (Ayhan Kaya and Ayşe Tecmen May 2010)

indirmek için tıklayın

IME WP 5 ‘Identity construction programs of the state and the EU: Case Study Phase I’ 

Prepared by Prof. Dr. Ayhan Kaya and Ayşe Tecmen 

May 2010 

Contract No: SSH-CT-2009-215949

IME WP4 ‘The state of the art: various paths to modernity’ Turkish Case report (December 2009)

indirmek için tıklayın

IME Identities and modernities in Europe 

SSH-CT-2009-215949 
Work Package 4 ‘The state of the art: various paths to modernity’ Turkish Case report 
 
Prof. Dr. Ayhan Kaya In collaboration with Ayşe Tecmen İstanbul Bilgi University December 2009

Critical Analysis Tool (CAT): Lost in Diversity and Unity (The rise of populist extremism in Europe 2 (CoHERE)

indirmek için tıklayın

Critical Analysis Tool (CAT): The rise of populist extremism in Europe: Lost in Diversity and Unity (CoHERE), Kaya A.

Critical Analysis Tool (CAT): The rise of populist extremism in Europe: Theoretical Tools for Comparison

indirmek için tıklayın

Critical Analysis Tool (CAT): The rise of populist extremism in Europe: Theoretical Tools for Comparison, Kaya A.

Critical Analysis Tool (CAT): Islam versus Europe: Populist discourse and the construction of a civilization identity (CoHERE)

indirmek için tıklayın

Critical Analysis Tool (CAT): Islam versus Europe: Populist discourse and the construction of a civilization identity (CoHERE), Kaya A. and Tecmen A. 

RESPOND Policy Brief: RECEPTION AND INTEGRATION OF SYRIAN REFUGEES IN TURKEY

indirmek için tıklayın

RESPOND Policy Brief: RECEPTION AND INTEGRATION OF SYRIAN REFUGEES IN TURKEY

RESPOND Policy Brief 2: RECEPTION AND INTEGRATION OF SYRIAN REFUGEES IN TURKEY

indirmek için tıklayın

RESPOND Policy Brief 2: RECEPTION AND INTEGRATION OF SYRIAN REFUGEES IN TURKEY