Announcements / Events

[Webinar] "Sosyal Ağ Mimarisi ve Dezenformasyon", 26 Kasım 2021,15:00
[Webinar] "Geçmişten Günümüze Radikal Kavramının Yapıbozumu", Konuk: Ayhan Kaya, 24 Aralık 2021,15:00
[Webinar] "Radikalleşmesini Tamamlamış Bireyler (?) Olağandışılık ve Olağanın Sorgusu", Konuk: Ayşenur Benevento, 20 Haziran 2022,15:00
[Webinar] "Devlet Eliyle Radikalleşme: Sağ Radikalleşmenin Dinamikleri Üzerine", Konuk: Hasret Dikici Bilgin, 25 Şubat 2022,15:00
[Webinar] "Radikalleşme ve Şiddet", Konuk: Metin Koca, 28 Ocak 2022,15:00
[Webinar] "Radikalleşme ve Hukuk İlişkisi", Konuk: Ulaş Karan, 25 Mart 2022,15:00
Atölye Çalışması Bildiri Çağrısı Türkiye'de Radikalleşme Süreçleri: Nedenler, Sonuçlar, Anlatılar
Avrupa Birliği Enstitüsü & Uluslararası İlişkiler Bölümü Radikalleşme Mükemmeliyet Alanı Webinar Serisi Programı
"Türkiye'de Radikalleşme Süreçleri: Nedenler, Sonuçlar, Anlatılar" Atölye Çalışması Programı
[Webinar] "Çağdaş Avrupa Sineması’nda Radikalizm ve Aşırılıkçılık", Konuk: Deniz Güneş Yardımcı, 13 Mayıs 2022,13:00
"Türkiye'de Radikalleşme Süreçleri: Nedenler, Sonuçlar, Anlatılar" Atölye Çalışması Bildiri Özeti Kitapçığı
CRCC Seminar Series: "Islamist and nativist reactionary radicalisation in Europe", Professor Ayhan Kaya, 6 May 2022.
21 Eylül 2022 Bilim Akademisi Konferansı - Berlin'den Türkiye'ye Rap ve Çağdaş Ozanlar - Prof. Dr. Ayhan Kaya
Son başvuru tarihi uzatıldı! Gençlik Araştırmaları Konferansı Bildiri Çağrısı: "Türkiye’den Avrupa’ya Gençlik Araştırmaları: İşsizlik, Göç, Dijitalleşme ve Aktivizm"
Prof. Ayhan Kaya presented the main findings of the PRIME Youth Project at the London School of Economics (LSE) European Studies
New Project from Radicalisation BMA Member Assoc. Prof. Hasret Dikici Bilgin: “OppAttune: Countering Oppositional Political Extremism through Attuned Dialogue: Track, Attune, Limit”
20 Mayıs 2023 - Gençlik Araştırmaları Konferansı - Bildiri Özeti Kitabı ve Konferans Programı yayınlandı!
Conference: "Youth Studies from Turkey to Europe: Unemployment, Migration, Digitalisation and Activism" 20 May 2023

BİLGİ AB Enstitüsü olarak, Üniversitemizin bilimsel ve toplumsal etki yaratmak bakımından gelişmiş alanlarını görünür kılmak ve tüm paydaşlar tarafından tanınmalarını sağlamak üzere kurulan "BİLGi Mükemmeliyet Alanları (BMA)" için yapmış olduğumuz iki ayrı başvuru da kabul edilmiş olup, Bilimsel Etki Odaklı BMA kapsamında, BİLGİ Radikalleşme Mükemmeliyet Alanı ve Toplumsal/Kamusal Etki Odaklı BMA kapsamında ise Avrupa Çalışmaları Mükemmeliyet Alanı adında iki BMA'mız aktif olarak çalışmalarına başlamıştır.

BMA'lar hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

BİLGİ Radikalleşme Mükemmeliyet Alanı Hakkında

Radikalleşme Konulu Mükemmeliyet Alanı: Radikalizm, ekstremizm, fundamentalizm ve terörizm terimleri günlük hayatta ve bilimsel literatürde birbirinin yerine kullanılan terimler olarak önümüze çıkmaktadır. Bu eşdeğer kullanım, popülizmin egemen olduğu ve sosyal, ekonomik ve politik olguları kavramsallaştırma ve anlamada Kartezyen ikili bir anlayışın hâkim olduğu bir çağda şaşırtıcı değildir. Bilimsel düşünce de bu indirgemeci eğilimden payını almaktadır. Güncel bulgular, bilimsel araştırmaların ortaya çıkardığı gerçeklerin de ötesinde, politika yapıcıların, gazetecilerin ve halkın da bu terimleri çeşitli sosyal ve psikolojik olayları etiketlemek için oldukça eşanlamlı bir şekilde kullandığını göstermektedir. Radikalleşme kavramının extremizm, fundamentalizm ve terörizm gibi kavramlardan farkını belirgin bir şekilde ortaya koyabilmek ve bugünkü indirgemeci ve ideolojik nitelikli çağrışımlarından biraz olsun uzaklaşabilmek için bu kavramın geçmişte sosyal bilimlerde nasıl kullanıldığına bakıldığında özellikle Toplumsal Hareketler literatürünün kapsamlı bir yanıt verdiği görülmektedir. Sözgelimi, 19. ve 20. yüzyıllardaki toplumsal hareketlere odaklanan Craig Calhoun (2011), radikalizmin üçlü bir sınıflandırmasını yapar: felsefi radikalizm, taktiksel radikalizm ve tepkisel radikalizm. Kuramcıların felsefi radikalizmi, kamusal alanın yapısal dönüşümünü anlamak için rasyonel analizler yapmak ve toplumsalın köklerine nüfuz etmekle ilgiliydi. Aktivistlerin taktiksel radikalizmi genel olarak, hızlı bir siyasal değişim için şiddet benzeri araçların kullanımını ifade etmekteydi. Son olarak, modernleşmenin olumsuz etkilerinden mustarip olanların geliştirdiği tepkisel radikalizm ise, daha çok kendi toplumlarına ve kültürlerine ilişkin değerlerin kapitalizmin etkisiyle ortadan kaldırılmasına tepki olarak geliştirilen söylemleri ve eylemleri ifade etmekteydi.

Sunduğumuz Radikalleşme konulu Mükemmeliyet Alanı önerisinde Avrupa ve Türkiye bağlamlarında özellikle genç kuşaklarını günümüzdeki radikalleşme biçimlerini Toplumsal Hareketler yaklaşımının bize sunduğu teorik tartışma imkanlarıyla ve alan çalışmalarıyla takip edip kavramın daha bilimsel bir şekilde ele alınmasına, bu konu bağlamında Türkiye’de yer alan tartışmalara derinlik kazandırmaya, Avrupa’daki tartışmalara Türkiye’de bulunduğumuz bağlamdan katkılar sunmaya ve bilimsel yayınlar çıkarmaya devam etmeyi istiyoruz.

 

Ekip 

Prof. Dr. Ayhan Kaya, Uluslararası İlişkiler Bölümü ve AB Enstitüsü (BMA Temsilcisi)

Doç. Dr. Erkan Saka, İletişim Fakültesi

Doç. Dr. Hasret Dikici Bilgin, Uluslararası İlişkiler

Doç. Dr. Ulaş Karan, Hukuk Fakültesi

Dr. Metin Koca, AB Enstitüsü

Dr. Ayşenur Benevento, AB Enstitüsü

Dr. Deniz Güneş Yardımcı, AB Enstitüsü