Popülizm: Aşırı Sağ, Ana Akım?

AB Enstitüsü 27 Aralık 2017 tarihinde santralistanbul kampüsü'nde "Popülizm: Aşırı Sağ, Ana Akım?" konulu düzenlediği panelde Doç. Dr. Emre Erdoğan, Dr. Ayşe Tecmen ve Prof. Dr. Ayhan Kaya konuşmacı olarak yer aldı. 

Popülizmin tanımı ve teorik tartışmaları üzerinde duran Emre Erdoğan, kendi araştırması üzerinden literatürü açarak, konseptle ilgili çeşitli yaklaşımlar hakkında bilgi verdi.

İkinci konuşmacı Ayşe Tecmen ise CoHERE projesi kapsamında 'Marka Türkiye' yi inceleyerek ulus markası ve popülizm arasındaki benzerlikleri anlatırken, her ikisinin de iletişim stratejileri olarak kullanılmasıyle ilgili örnekler verdi.

Ayhan Kaya'nın CoHERE projesinin WP2 çalışma paketi üzerinden giderek, popülist partilerin geçmişteki söylemleriyle halkla kurdukları iletişim ile ilgili detaylı bulguları paylaştığı panel soru ve cevap ile son buldu.

 

 

Program

14:30 – 15:00 İkram

15:00 – 17:00 Panel Oturumu:

Emre Erdoğan: “Popülizmin Suretleri: Aynı mı Farklı mı?

Istanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası Ilişkiler Bölümü

Ayşe Tecmen: “Küreselleşme, Popülizm ve Kamu diplomasisi: Marka Türkiye örneği

Istanbul Bilgi Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Ayhan Kaya: “Almanya ve Fransa’da Popülist Parti Seçmenlerinin Profilleri: Göç, Çokkültürlülük ve Bellek

Istanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası Ilişkiler Bölümü ve Avrupa Birliği Enstitüsü

 

CoHERE projesi için bkz. https://research.ncl.ac.uk/cohere/

FEUTURE projesi için bkz. http://www.feuture.eu/