Avrupa’da ve Avrupa’yla Birlikte Almanya

Helmut Schmidt’in 4 Aralık 2011’de Berlin’deki SPD Kurultayında Yaptığı Konuşmanın tam metni için tıklayınız.