AVRUPA KOMŞULUK POLİTİKASI (AKP)


AVRUPA KOMŞULUK POLİTİKASI (AKP)  Avrupa Birliği’nin 2004 yılındaki genişleme sürecine paralel olarak temelleri atılan Avrupa Komşuluk Politikası (AKP), AB’nin genişleme politikasının dışındaki yeni komşularıyla ilişkilerinin ...

Oct. 31, 2018, 10:55 a.m.


SCHENGEN


SCHENGEN  Benelüx nedir? Benelüx, üç sınırdaş ülkenin politik ve coğrafi işbirliği için bir araya gelerek ortak bir alan yaratması ile oluşan coğrafi bir bölgedir. Benelüx ...

Oct. 31, 2018, 10:47 a.m.


MODEL EUROPEAN UNION


MODEL EUROPEAN UNION Günümüz temsili demokrasilerinde parlamento, demokrasinin adeta şah damarıdır. Demokrasi kavramının  tanımı ancak, halkın temsiliyet organı olan parlementonun, verimli bir şekilde işlerliğine kavuştuğunda anlam ...

Oct. 30, 2018, 4:28 p.m.


AVRUPA BİRLİĞİ'NİN 2004 GENİŞLEMESİ


AVRUPA BİRLİĞİ'NİN 2004 GENİŞLEMESİ 2. Dünya Savaşı sonrası oluşan iki kutuplu yeni dünya düzeninde 6 kurucu ülke tarafından 1951 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Birliği Antlaşması ...

Oct. 30, 2018, 4:24 p.m.