AVRUPA BİRLİĞİNİN KURUMSAL YAPISI (1. BÖLÜM)


AVRUPA BİRLİĞİNİN KARAR ALMA ÜÇGENİ Bugün, Avrupa Birliği'nin “karar alma üçgeni” olarak da adlandırılan kurumsal yapısını inceleyeceğiz. Bu üç kurum; Avrupa Parlamentosu: Avrupa Birliği Konseyi ...

Oct. 25, 2018, 10:34 a.m.


TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİK SÜRECİ


Türkiye, insanlık tarihinin en büyük barış projesi olarak nitelendirilen Avrupa Ekonomik Topluluğuna 1959 yılında ortaklık için başvuruda bulunmuştur. Avrupa Ekonomik Topluluğu Bakanlar Konseyi, Türkiye’nin başvurusunu ...

Oct. 25, 2018, 10:29 a.m.


LİZBON ANTLAŞMASI ve ÖNEMİ (2007)


Reform Antlaşması olarak ta bilinen Lizbon Antlaşması 18-19 Ekim 2007'de Lizbon'da (Portekiz) yapılan zirvede onaylanmıştır. Uzun süre AB üye ülkelerinin tabi olacağı bir anayasa üzerine ...

Oct. 25, 2018, 10:28 a.m.


JEAN MONNET MÜKEMMELİYET MERKEZİ NEDİR?


Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi (Jean Monnet Centre of Excellence), Avrupa Birliği ile ilgili konularda yeterlilik ve bir bilgi merkezi noktasıdır. Avrupa çalışmalarındaki çeşitli disiplinler ve ...

Oct. 25, 2018, 10:26 a.m.