ZIP Enstitüsü BİLGİ Avrupa Enstitüsü PRIME Gençlik Proje Ekibini Ziyaret Etti

 

22 Aralık 2023 tarihinde, Üsküp merkezli bir STK olan ZIP Enstitüsü, İstanbul Bilgi Üniversitesi PRIME Youth ekibini ziyaret etti. ZIP Enstitüsü, gençlerin demokratik katılımını ve aktif vatandaşlığını geliştirmeyi amaçlayarak, başta Saray olmak üzere Üsküp'ün kırsal bölgelerinden 12 genci bir araya getirdi. Ziyaretin amacı, PRIME Youth projesinin öncelikleriyle uyumlu olarak, gençler arasında artan radikalleşme endişesini ele almak ve özellikle bu dezavantajlı kırsal bölgelerde yaşayan gençleri güçlendirecek dönüştürücü bir çalışma planı geliştirmekti. Bu programa seçilen gençlere PRIME Youth Projesi Baş Araştırmacısı Prof. Dr. Ayhan Kaya tarafından BİLGİ PRIME Youth projesinin çıktılarından örneklerle bir seminer verdi.

Sağlanan bu işbirliği, iki kurumunda kırsal kesimde yaşayan gençlerin yaşamları üzerinde olumlu bir etki yaratmaya, demokrasiyi teşvik etmeye ve dirençli toplumlar inşa etmeye yönelik kararlılığının altını çizmektedir.