Ufuk 2020 (MATILDE) Avrupa’nın Kırsal ve Dağlık Bölgelerinde Entegrasyon ve Yerel Kalkınmayı Artırmada Göçün Etki Değerlendirmesi

Web: https://matilde-migration.eu/

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi AB Enstitüsü ve Göç Araştırmaları Merkezi, Hayata Destek Derneği ile birlikte 01 Şubat 2020 tarihinde yeni bir Ufuk 2020 projesini hayata geçirdi. Ana Yürütücüsü EURAC Araştırma - Bölgesel Kalkınma Enstitüsü olan "Avrupa’nın Kırsal ve Dağlık Bölgelerinde Entegrasyon ve Yerel Kalkınmayı Artırmada Göçün Etki Değerlendirmesi" isimli proje Ufuk 2020 Araştırma ve İnovasyon Programı tarafından desteklenen 3 yıllık bir projedir.

Küresel bir eğilim olarak günümüzde giderek belirginleşen ekonomik göçün ve zorunlu göçün aktörleri kentsel alanların dışına doğru hareket etmektedirler. Bu durum şimdiye dek, hâlihazırda göz ardı edilen dağlık ve kırsal bölgelere dair bir sorun olarak algılanıyordu.

 

AMAÇ

MATILDE, Avrupa’nın kırsal ve dağlık bölgelerinde, göçün yerel kalkınma ve bölgesel uyuma etkisini incelemeyi ve üçüncü ülke vatandaşlarının entegrasyonu yolu ile yerel kalkınmaya katkı sunmayı hedefliyor.

 

VİZYON

MATILDE, üçüncü ülke vatandaşlarının kırsal ve dağlık alanlardaki ekonomik ve sosyal etkilerini değerlendirmek için kavramlar ve metotlar geliştirip test edecektir. Proje, dış göçün orta ve uzun vadede, nüfus azalması ve ekonomik gerilemeyi dengelediği ve özellikle kent merkezlerinin uzağında kalan bölgelerde, sosyal ve ekonomik kalkınmada önemli bir rol oynayabileceği hipoteziyle hareket ediyor. Proje, kentsel alanın dışında kalan kırsal ve dağlık alanların sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan canlandırılmasını ve bu çerçevede hizmetlerin üretilmesini sağlayabilir.

 

BEKLENEN SONUÇLAR

MATILDE matrisi ve araçları: göçün farklı bölgesel ölçeklerdeki etkisini değerlendirmek için ölçme yöntemleri geliştirmek;

Avrupa Birliği düzeyinde değerlendirme: göçün sosyal ve ekonomik etkilerini anlamak;

Yerel düzeyde değerlendirme: kırsal ve dağlık alanlarda 13 yerel vaka çalışmasıyla göçün etkilerine dair eylem araştırması gerçekleştirmek;

Gelişmiş göç yönetişimi: bölgesel uyumun desteklenmesi süreçlerine katkıda bulunmak;

Bilinçli tartışma: Avrupa genelinde göçün etkileri ve göç yönetişimi konularında bilimsel tartışmaları kamuoyuna sunmak.

 

GÖÇE DAİR GENİŞ KAPSAMLI YAKLAŞIM

MATILDE, Avrupa Birliği entegrasyon politikalarının hedef gruplarıyla ilgili kapsamlı bir anlayış benimseyerek, ekonomik ve ailevi nedenlerle göç edenler, öğrenciler ve araştırmacılar, yüksek vasıflı göçmenler, sığınmacılar, mülteciler, uluslararası koruma statüsü sahipleri ve kırılgan grupları (kaçakçılık mağdurları, refakatsiz çocuklar, vatansız kişiler) içermektedir.

 

MATILDE YEREL VAKA ÇALIŞMALARI: YEREL AKTÖRLERLE YEREL AKTÖRLER İÇİN BİLGİ ÜRETMEK

MATILDE, entegrasyon süreçleriyle ilgili araştırma kurumları ve yerel paydaşlar arasındaki sinerjiyle, 10 farklı ülkede 13 yerel vaka çalışması yürütecek. Vaka çalışması alanları, Avrupa’nın kırsal ve dağlık bölgelerini kapsarken, aynı zamanda göç örüntüleri ve yönetimi, refah rejimleri ile sosyo-kültürel ve ekonomik sistemlerin farklı bağlamsal ve tarihsel özelliklerini içine alıyor. Araştırmacılar ve yerel paydaşlar arasındaki işbirliği, MATILDE’nin her alanın ihtiyaçlarını ve özgüllüğünü göz önünde bulundurmasını sağlayacak.

 

Araştırmanın Yapılacağı Bölgeler

1. Bolzano/Bozen Bölgesi

EURAC Araştırma ve Caritas Bolzano-Bressanone

2. Torino Büyükşehri

EURAC Araştırma ve Torino Büyükşehri

3. Bavyera

Friedrich-Alexander Erlangen- Nürnberg Üniversitesi ve Kapıdan Kapıya Derneği

4. Dalarna

Uppsala Üniversitesi, Dalarna Yükseokulu ve Dalarna Eyalet Konseyi

5. Karintiya

Kärnten Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Villach Şehri

6. İskoçya

Glasgow Caledonian Üniversitesi ve İskoç Yerel Otoriteler Konvansiyonu

7. Voralberg

Tarım Ekonomisi ve Dağ Çiftçilerinin Sorunları Federal Kurumu ve okay.zusammen leben

8. Kuzey Karelya

Doğu Finlandiya Üniversitesi ve Jomoni

9. Ostrobotniya

Doğu Finlandiya Üniversitesi ve Finlandiya Göç Enstitüsü

10. Harmanlı

Yeni Bulgaristan Üniversitesi ve Caritas Bulgaristan

11. Bursa Karacabey

İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Hayata Destek Derneği

12. Oppland Bölgesi

Inland Norveç Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Oppland Kent Konseyi

13. Aragón Otonom Topluluğu

Zaragoza Üniversitesi ve Aragón Hükümeti

 

MATILDE'yi Sosyal Medyadan Takip Edin

Twitter: @MATILDE_Mig

Facebookhttps://www.facebook.com/MatildeProject/