Türkiye'de ilk defa ilköğretim ve lise öğrencileri dersini e-kitaptan takip edecek

İstanbul Bilgi Üniversitesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığı ile yürütülen ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “Dijital Avrupa Birliği: Lise ve İlköğretim Öğrencileri için Türkçe e-kitap” adlı projenin basın toplantısı İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.
 

İstanbul Bilgi Üniversitesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığı ile yürütülen ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “Dijital Avrupa Birliği: Lise ve İlköğretim Öğrencileri için Türkçe e-kitap” adlı projenin basın toplantısı İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.
23 Mart Cuma günü İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü’nde gerçekleştirilen basın toplantısında İstanbul Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Sanver ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayhan Kaya proje hakkında bilgi verdi.
İstanbul Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız konuşmasında, birkaç bileşeni olan projenin İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin birikimiyle Türkiye’nin Avrupa Birliği gibi temel hedeflerinden birini konu aldığını söyledi.
Yıldız, ''Proje bize teklif edildiği zaman hiç tereddüt etmeksizin hemen havada kaptık. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı, son yıllarda reform niteliğinde özellikle müfredat geliştirme süreciyle başlayan, FATİH projesi ile taçlanan ve tartışmaya değer bulduğumuz, 4+4+4 sistemiyle yeni bir döneme giriyor. Dolayısıyla bu kadar ortak bileşen üzerinde böyle bir projenin hayata geçmiş olması bizim açımızdan çok önemli'' diye konuştu.


İstanbul Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, çalışmanın FATİH projesinin içeriğini zenginleştireceğini kaydederek, ''Bu çalışmanın, bu projenin güzelliğiyle bu bileşenleri bir araya getirerek iyi bir eğitim çıtası ortaya koyacak inşallah ve biz de bakanlığımızla bu sonuçları birlikte ortaya koymuş olacağız'' dedi.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Sanver de üniversite olarak hem sosyal sorumluluk, hem de uluslararası işbirliği alanında ellerinden geldiği kadar aktif olmaya çalıştıklarını anlattı.
Söz konusu projenin hem eğitimle ilgili yönü, hem de eğitmenler ve üniversitenin işbirliği boyutuyla başarılı projelere bir örnek olarak gösterebilecek nitelikte olduğunu vurgulayan Sanver, ''Dönemsel bunalımların ötesini görebilmek, bir barış ve birlikte yaşama hedefi olarak AB'nin gerçek değerlerini ortaya çıkarmak, orta vadede bize yol gösterecek olan düşünsel harita olarak ortaya çıkmış bulunuyor. Avrupa Komisyonu bu tür projeleri destekleyerek, hem çalışmalarımıza hayatiyet kazandırıyor, hem de toplumdaki olumsuz yargıların önüne geçmek konusunda önemli bir rol oynuyor'' dedi.
E-kitap ders içeriğini İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarının ''Avrupa Birliğine Giriş, Tarih, Kurumlar ve Politikalar'' adlı kitabı sadeleştirerek oluşturacaklarını belirten İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayhan Kaya, ''Amacımız gençlerin, AB süreçlerine daha iyi katılımına katkıda bulunmak. İnsan hakları ve demokrasi yoluyla AB'ye yönelik ön yargıların oluşmamasına katkıda bulunmak, AB ile ilgili olarak ilkokul ve lise düzeylerine yönelik bir kaynak kitap hazırlamak.” dedi.
Kaya, ''Hazırlık, pilot uygulama ve final konferansı'' olmak üzere 3 aşamadan meydana gelen çalışmalarının henüz ilk safhasında bulundukları kaydederek, bugünden itibaren akademisyenler, öğretmenler, sivil toplum kuruluşları ve uzmanlarla yapacakları toplantılarda dersin içeriğini oluşturacaklarını ifade etti.
Pilot uygulamayı da 15 öğretmen ve 150 öğrenciyle yapacaklarını belirten Kaya, alınan geri dönüşlere göre projenin yeniden gözden geçirileceğini, sonuçların da final konferansıyla tüm kamuoyuna duyurulacağını anlattı.
2012 Ocak ayında başlayan proje 2012 Aralık ayında son bulacak. Öğrenciler, öğretmenler, uzmanlar ve akademisyenlerin hazırlık, üretim ve deneme süreçlerine katıldığı Avrupa Birliği konulu e-kitap, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Fatih Projesi kapsamında dağıtılan tablet bilgisayar ve benzeri ekipmanlarla uyumlu olacak.
E-kitap tamamlandığında, AB ile ilgili olarak tarihçe, kurumlar, genişleme, yurttaşlık, ekonomik bütünleşme ve AB hukuku gibi bilgilerin yanı sıra, tarım, eğitim ve gençlik, sosyal politika, rekabet, tüketicilerin korunması gibi alanlarda da temel AB politikalarını tanıtacak. E-kitap ayrıca, AB yurttaşlığı perspektifi ile yurttaşlık, katılımcı ve çoğulcu demokrasi, sivil toplum ve Avrupa kamusal alanı, medya ve AB, küreselleşme, AB ve Avrupa’nın sınırları gibi tartışmaları da içerecek.
Dijital ortam sayesinde çeşitli görsel ve işitsel malzemelerin de kullanımıyla kitabın öğrenciler için daha da cazip hale gelmesi hedefleniyor. Hazırlanan e-kitap, Fatih Projesi kapsamında öğrencilere dağıtılan tablet bilgisayarlarda da çalışacak. Ayrıca bir web sitesi üzerinden ücretsiz indirilerek de öğrencilerden daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması sağlanacak. Proje kapsamında hazırlanacak öğretmen rehberi ise e-kitabı derslerinde kullanmak isteyen öğretmenler için hazırlanacak.