Türkiye Göç ve Entegrasyon Politikaları Hakkında Değerlendirme Toplantısı, MIPEX

23 Haziran 2015 tarihinde Merkezi Brüksel’de bulunan Migrant Integration Policy Index (MIPEX, Göçmen Entegrasyonu Politika İndeksi, http://mipex.eu/) temsilcisi Sayın Thomas Huddleston Türkiye’de göçmenlerin entegrasyonuna ilişkin izlenen politikaları değerlendirerek, olumlu ve olumsuz şekilde ön plana çıkan noktaların altını çizmek üzere BİLGİ’ye geliyor.

Kapalı toplantı şeklinde gerçekleştirilecek etkinlik, Thomas Huddleston’un değerlendirme ve sonuçları açıklamasıyla başlayacak, ardından Prof. Ayhan Kaya moderatörlüğünde Prof. Bianca Kaiser (İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi), Doç. Dr. Pınar Uyan (İstanbul Bilgi Üniversitesi), Doç. Dr. Saime Özçürümez (Bilkent Üniversitesi) ve Veysel Eşsiz (Mülteci Hakları Merkezi) sonuçlara ilişkin kısa birer değerlendirme yaptıktan sonra katılımcıların katkılarını sunacakları bir foruma dönüşecektir. Sonuçlar daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Toplantının düzenlenmesinde önemli katkıları bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi ve Halkla İlişkiler Birimi’ne teşekkürlerimizi sunarız.

 

 

     Prof. Ayhan Kaya                                                                                                                        Prof. Bianca Kaiser

İstanbul Bilgi Üniversitesi                                                                                                             İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi