İstanbul Bilgi Üniversitesi

BİLGİ Avrupa Çalışmaları Mükemmeliyet Alanı

Avrupa Birliği Enstitüsü Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

 

 

Bildiri Çağrısı

Çevrimiçi Lisansüstü Öğrenci Konferansı

"Güncel Tehditler ve Fırsatlar Karşısında Avrupa Birliği ve Türkiye"

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi,

BİLGİ Avrupa Çalışmaları Mükemmeliyet Alanı, Avrupa Birliği Enstitüsü Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ortaklığıyla Avrupa Birliği ve Türkiye’yi konu alan ve Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin katılımını amaçlayan çevrimiçi bir Konferans düzenliyor.

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi, BİLGİ Avrupa Çalışmaları Mükemmeliyet Alanı, Avrupa Birliği Enstitüsü Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ortaklığıyla Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerini Avrupa Birliği’nin politika alanları (çevre, ekoloji, gümrük birliği, hukuk, kültür, göç vs.), AB’nin günümüzde karşılaştığı tehditler ve fırsatlar, Türkiye – AB ilişkiler ile ilgili konularda Türkçe akademik bildiri önerilerini sunmaya davet ediyor.

 

Seçilen bildiriler İstanbul Bilgi Üniversitesi, BİLGİ Avrupa Çalışmaları Mükemmeliyet Alanı, Avrupa Birliği Enstitüsü Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından düzenlenen çevrimiçi bir konferansta sunulacak ve ardından diğer öğrenciler ve Akademik Uzmanlarla bir tartışma yapılacak ve geri bildirimler verilecektir. Kabul edilen bildirilerin özetleri ayrıca AB Enstitüsü’nün web sitesinde ISBN numarasıyla PDF formatında yayınlanacaktır.

 

Bildiri Önerileri

Bildiri önerinizi kısa özgeçmişinizle birlikte Didem Balatlıoğulları’na (didem.balatliogullari@bilgi.edu.tr) e-posta ile gönderebilirsiniz.

 

Bildiri önerileri şunları içermelidir:

  • Bildiri önerileri tek bir PDF belgesi olarak hazırlanmalıdır.
  • Başlığı, yazarın adını, derecesini ve iletişim bilgilerini gösteren bir kapak sayfası
  • Maksimum 500 kelime Bildiri Özeti (2 cm kenar boşluğu, 1.5 hücre aralığı, 12 punto, Times New Roman)
  • Maksimum 200 kelimelik bir biyografi (bildiri özetinin alt kısmında bulunmalıdır)

 

Başvurusu kabul edilen adayların konferansı düzenleneceği tarihe yakın bir zamanda teslim etmeleri gereken Bildirilerin tam metni şunları içermelidir:

  • Başlığı, yazarın adını, derecesini ve iletişim bilgilerini gösteren bir kapak sayfası
  • Tam metinden önce kısa bir özet (maksimum 250 kelime)
  • Referans sistemi olarak APA ya da MLA kullanılabilir
  • Bildirilerin tam metni kaynakça dahil 5000-7000 kelime olmalıdır (2 cm kenar boşluğu, 1.5 hücre aralığı, 12 punto, Times New Roman)

 

Önemli Tarihler

Bildiri önerilerinin son teslim tarihi: 28 Ocak 2022

Kabul edilen bildiri önerilerinin duyurusu: 18 Şubat 2022

Tam metinlerin son teslim tarihi: 8 Nisan 2022

Çevrimiçi Konferans: 9 Mayıs 2022

 

*ÖNEMLİ: Kapak sayfasında başlığı ve kişi bilgileri olmayan bildiri önerileri değerlendirmeye alınmayacaktır. Ortak yazarlı olarak katılabilirsiniz.

 

Konferans Bilim Kurulu

Ali Alper Akyüz - İstanbul Bilgi Üniversitesi

Ayhan Kaya - İstanbul Bilgi Üniversitesi

Ayşe Uyduranoğlu - İstanbul Bilgi Üniversitesi

Büke Boşnak - İstanbul Bilgi Üniversitesi

Kerem Cem Sanlı - İstanbul Bilgi Üniversitesi

Mehmet Ali Tuğtan - İstanbul Bilgi Üniversitesi

Özge Onursal-Beşgül - İstanbul Bilgi Üniversitesi

Pınar Artıran - İstanbul Bilgi Üniversitesi

Not: Konferans #Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecektir. Kayıt gerekmektedir. Buradan kayıt olabilirsiniz.