SEMİNER DİZİSİ: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN ORTAKLIKLAR

Karadeniz Ülkelerinde Sürdürülebilir Kamu Politikaları ve Özel Sektör Uygulamaları


7 – 11 Eylül 2009, İstanbul-TÜRKİYE

26 – 31 Ekim 2009, Venedik-İTALYA

Ayrıntılar

Bölgesel Çevre Merkezi (REC), Venedik Uluslararası Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Agroinnova firması ortaklığında İtalyan Çevre, Arazi ve Deniz Bakanlığı mali desteği ile bu yıl ikincisi gerçekleştirilen seminer programı, Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerde sürdürülebilir kalkınmaya yönelik ihtiyaçlarına odaklanmaktadır. Geniş bir yelpazede sunulan seminer konuları, sürdürülebilir kalkınmanın küresel ve bölgesel ölçekteki pratik uygulamalarını aktarmayı hedeflemektedir. Seminer dizisinin diğer bir amacı da, karar vericiler düzeyinde farklı alanlardaki paydaşları bir araya getirerek sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için uygun bir iletişim ve işbirliği platformu oluşturmaktır. Sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin üç temel unsuru incelenerek; katılımcılara, iklim değişikliği ve sürdürülebilir su yönetimi gibi öncelikli konularda daha detaylı bilgi edinme fırsatı sağlanacaktır.
Karadeniz ülkelerinin, ekonomik hareketliliği ve büyüme oranlarındaki hız, bölgeye çok sayıda yeni zorluklar ve fırsatlar sunmaktadır. Karadeniz havzası, insan kaynaklı faaliyetlerin etkilerine son derece duyarlı olduğu gibi, sürdürülebilirlik ilkeleri de Karadeniz’de kıyısı bulunan ya da bulunmayan ülkelerin iyi yönetişim becerilerine de bağlıdır.
Seminer; Karadeniz’e kıyısı olan Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Türkiye ülkelerinden kamu kuruluşları, yerel yönetimler ile sanayi ve iş dünyasından, alanlarında uzman üst düzey yöneticilere yöneliktir. Hükümet yetkilileri ve iş dünyasını bir araya getiren seminerlerde, sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmak için işbirliğinin önemi vurgalanacaktır.
Seminer Programı sonunda katılımcılar,
Sürdürülebilir kalkınma uygulamalarında ve çevre değerleri hakkında temel alınan teorik ve pratik bilgiler hakkında fikir sahibi olacaklar;
Küresel, ulusal ve yerel ölçekte sürdürülebilir kalkınma girişimlerinin birbiriyle nasıl bağlantılı olduklarını anlayacaklar;
Avrupa Birliği’nde ve uluslararası düzeyde var olan sürdürülebilir kalkınma mekanizmaları ve kurumları hakkında bilgi edinecekler;
Şimdiki ve gelecek nesiller açısından ekonomik, sosyal ve çevresel gelişmelerle sürdürülebilir hedefleri parallel tutmanın önemini anlayacaklar;
Avrupa Birliği çevre politikalari ve karar verme süreçlerine ilişkin bilgi edinecekler;
Kendi kuruluşlarında sürdürülebilir uygulamalara yer verme olanağı bulabilecekler;
İş dünyası ve kamu yöneticileri ile diğer paydaşlar arasında bir iletişim ağı geliştirebileceklerdir.

Detaylı bilgiye www.sustainabilityseminars.info sitesinden ulaşabilirsiniz.

Üst Düzey Panele Davetlisiniz:
Karadeniz Bölgesi için Sürdürülebilir Kalkınma Konularında Çalışmalar Yürüten Uluslararası Kalkınma Ajansları ve Finansman Enstitülerinin Rolü
Yer: Bilgi Üniversitesi, Santralİstanbul Kampüsü, E4 305 No’lu Anfi
Tarih: 11 Eylül 2009 Cuma, 15:15