İstanbul Bilgi Üniversitesi

Avrupa Birliği Enstitüsü & Uluslararası İlişkiler Bölümü
Radikalleşme Mükemmeliyet Alanı Webinar Serisi Programı

 

BİLGİ Radikalleşme Mükemmeliyet Alanı, Avrupa ve Türkiye bağlamlarında özellikle genç kuşakların günümüzdeki radikalleşme biçimlerini, Toplumsal Hareketler yaklaşımının bize sunduğu teorik tartışma imkanlarıyla ve alan çalışmalarıyla takip ederek, kavramın bilimsel bir şekilde ele alınmasına, bu konu bağlamında Türkiye’de yer alan tartışmalara derinlik kazandırmayı, Avrupa’daki tartışmalara Türkiye’de bulunduğumuz bağlamdan katkılar sunmayı ve bilimsel yayınlar çıkarmaya devam etmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda, AB Enstitüsü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü iş birliği ile gerçekleştirilecek olan Radikalleşme Mükemmeliyet Alanı Webinar Serisi, Radikalleşme kavramını, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Hukuk, Medya, Sinema ve Psikoloji özelinde değerlendirecek.

Kasım ve Mayıs ayları arasında gerçekleştirilecek olan webinarlarda, Radikalleşme Mükemmeliyet Alanı öğretim üyeleri ve uzman araştırmacıları, Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlilerinin sorularını yanıtlayacak ve konuyu birlikte tartışacaklar.

*Webinarlarımız Sosyal Kafa işbirliği ile gerçekleştirilecek ve Sosyal Kafa'nın Youtube kanalı üzerinden izlenebilecektir.