ÖNYARGILARI AŞMAK: TÜRKİYE VE FRANSA ARASINDA SİVİL TOPLUM DİYALOĞU


INTERACT Projesi Final Konferansı


12 Kasım 2009, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Dolapdere Kampüsü, Oda BS2, 10.30 – 12.30


İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birligi Enstitüsü, “INTERACT: AB, Fransa, Türkiye Üniversite Diyaloğu Projesi” bağlamında gerçeklestireceği konferans dizisinin, “Türkiye ve Fransa Arasında Sivil Toplum Diyaloğu : Önyargıları Aşmak“ başlıklı üçüncü konferansını sunmaktan mutluluk duyar. INTERACT projesi Avrupa Komisyonu’nun Üyelik Öncesi Yardım Programı kapsamında « Türkiye ve Fransa Arasında Sivil Toplum Diyaloğunu Güçlendirme » (CSD-I) bağlamında yürütülmekte olup, programın yürütücü Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’dir. Bu bağlamda INTERACT Projesi Avrupa Birliği Enstitüsü tarafından, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) ve Sciences Po Paris ortaklığında gerçekleitirilmektedir.

Fransa, Türkiye’nin üyeliğine dair çok önemli tartışmaların yaşandığı kiritk öneme sahip bir üye ülke. Öte yandan son zamanlarda Türkiye’de, AB üye ülkelerinde Türkiye’nin üyeliğine karşı cereyan eden önyargılı yaklaşımların da katkıda bulunduğu, Avrupa’ya karşı yükselen bir şüphecilik dalgası mevcut. İki tarafın tartışmalarının niteliğini belirleyen önyargı ve bilgi eksikliğinin önemi düşünüldüğünde, Fransa ve Türkiye arasında daha iyi bir toplumsal diyalog gerekliliği daha iyi ortaya çıkar. Bu bağlamda BİLGİ, Sciences PO ve IFEA, sivil toplumlar arasında teması ve karşılıklı değişimi güçlendirmeyi; Türkiye’nin Fransada, Fransa’nın Türkiye’de daha iyi anlaşılmasını sağlayacak bilginin paylaşılması, ve iki tarafın konuya dair analitik yaklaşım ve bilgi birikimlerini arttırmak amaçlarıyla, INTERACT Projesini hayata geçirdiler.

INTERACT Projesinin son konferansı, sivil toplum ve akademik faaliyetlerine katılım göstermiş olan aktörlerini bir araya getirerek, faaliyetlerinin genel bir değerlendirmesini içerecek. İlk bölümde üç ortak kurumun proje koordinatörleri projenin genel hatlarını kendi kurumlarının pencerelerinden anlatacaklar. İkinci bölümde, projenin belli başlı faaliyetlerine katılım göstermiş aktörler, katılım bağlamında yaptıkları çalışmaları ve deneyimlerini paylaşacaklar. Konferansın son bölümünde, projenin geleceğe dair potansiyel ortaklıkları ve elde edilmiş sürdürülebilir sonuçlar hakkında genel bir tartışma olacak.

*Konferans sırasında İngilizce – Türkçe simultene çeviri hizmeti olacaktır. Seminer kamuya ve basına açıktır.

Program:

10.30 – 10.35 Açılış Konuşması:

Prof. Dr. Ayhan Kaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi, INTERACT Projesi Koordinatörü

10.35 – 11.00 Giriş: INTERACT Projesi Yuvarlak Masa Tartışması

Prof. Dr. Ayhan Kaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi, INTERACT Projesi Koordinatörü

Prof. Dr. Riva Kastoryano, Sciences Po CERI, INTERACT Projesi Yardımcı Koordinatörü

Prof. Dr. Jean Marcou, IFEA, Grenoble Üniversitesi, INTERACT Projesi Yardımcı Koordinatörü

11.00 – 12.30 Türkiye ve Fransa Arasında Sivil Toplum Diyaloğu: Proje Faaliyetleri Değerlendirmesi

Doktora Yuvarlak Masa Programı Üzerine

Assist. Prof. Dr. Senem Aydın Düzgit, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Post-Doktora Değişim Programı Üzerine

Assist. Prof Dr. Maya Arakon, Yeditepe Üniversitesi

Dr. Laurent Vinatier, Sciences Po, CERI

‘AB ve Türkiye’de Farklılıkların İdaresi’ Yaz Okulu Üzerine

Deniz McDonald, Phd in Central European Üniversitesi

Karşılaştırmalı Bölgesel Kalkınma: Ortak Araştırma Projesi Üzerine

Prof. Dr. Ayhan Kaya, İstanbul Bilgi University

Fransa – Türkiye STK’ları Atölye Çalışmaları Üzerine

Kerem Çiftçioğlu, AB Enstitüsü, Atölye Koordinatörü

Gelecek için öngörüler:

Prof. Dr. Ayhan Kaya, Prof. Dr. Riva Kastoryano, Prof. Dr. Jean Marcou, alınan dersler ve üç kurum arasındaki işbirliklerinin gelecekteki imkanlarına dair konuşacaklar.