MÜLTECİ KRİZİ EKSENİNDE TÜRKİYE-AB İŞBİRLİĞİ: FIRSATLAR & ZORLUKLAR

 2 Haziran 2016

Panel raporu için tıklayınız

Düzensiz göçün önüne geçilmesi ve vize serbestliği diyaloğunun hızlandırılmasına yönelik girişimler şüphesiz Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlanmasını sağlayan pozitif adımlar olarak dikkat çekiyor. Öte yandan bu gelişmelerin baş döndürücü bir hızla gerçekleşmesinin, toplumun bütün katmanlarında çeşitli belirsizliklere ve kafa karışıklıklarına sebep olduğu görülüyor. Dolayısıyla “mültecilerin Türkiye sosyo-ekonomik yapısı ile iş gücü piyasasına entegrasyonu”, “Türkiye’de mültecilerin temel hak ve özgürlükleri”, “mülteci uzlaşısının vize serbestliği diyaloğu ile ilişkisi” ve “mülteci krizinin geleceği” gibi kritik noktalarda soru işaretleri oluşmuş durumda.

İktisadi Kalkınma Vakfı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi AB Enstitüsü işbirliğiyle 2 Haziran 2016 tarihinde düzenlenen seminerde, Türkiye’de konunun önde gelen uzmanları, bütün bu kritik noktalara farklı açılardan dokunan, yeni perspektifler ortaya koyan değerlendirmelerini paylaştı. 

Tarih: 2 Haziran 2016 | Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü, Enerji Müzesi Kontrol Odası

 

13:30 Kayıt

14:00 – 14:10 Açılış Konuşması

14:10 – 14:20 Sunum: Ahmet CERAN, İKV Uzman Yardımcısı

14:20 – 15:20 PANEL OTURUMU

 

Moderatör:    

Ahmet Ceran, İKV Uzman Yardımcısı

 

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Ayhan Kaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi AB Enstitüsü Müdürü ve Jean Monnet Kürsüsü

Doç. Dr. Çiğdem Nas, İKV Genel Sekreteri ve Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Murat Erdoğan, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Müdürü ve Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi

Damla Taşkın, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye ve MENA Bölgesi Yetkinlik Programları Müdürü