“Kültür, Kadın ve Şiddet: Kadına Yönelik Şiddetin Kültürel Gerekçelerini Reddetmek”

26 Kasım 2007’de santralistanbul’da yapılan “Kültür, Kadın ve Şiddet: Kadına Yönelik Şiddetin Kültürel Gerekçelerini Reddetmek” konulu Uluslararası Forum, Birleşmiş Milletler tarafından 25 Kasım olarak belirlenen “Kadına Karşı Her Türlü Şiddetin Önlenmesi Uluslararası Günü’nü” anmak amacıyla gerçekleştirilmiştir.


‘Kadınlara Yönelik Şiddetin Özrü Yok’ üst başlığı altında gerçekleştirilen Forum, Müslüman Toplumlarda Kadınların Güçlendirilmesi Konulu Araştırma Programı Konsorsiyumu (WEMC), Güneydoğu Asya Araştırma Merkezi, Hong Kong Şehir Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü, Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi tarafından ortaklaşa düzenlenmiştir. Bu forum ayrıca Uluslararası Gelişim Dairesi (DFID), Kalkınmada Kadın Hakları Birliği (AWID) ve Mama Cash tarafından desteklenmektedir.

Forum’daki konuşmacılar arasında Dr. Yakın Ertürk (BM Özel Raportörü), Farida Shaheed ve Vivienne Wee (WEMC), Shareen Gokal (AWID), Carol Hagemann-White (Osnabrück Üniversitesi, Almanya), Frances Kissling (ABD) ve Fatmagül Berktay (İstanbul Üniversitesi) bulunmaktadır.


Tarih: 26Kasım 2007 Saat: 14:00
Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi, santralistanbul,
Daha fazla bilgi için: Grup 7: Çiğdem Güngör: 0212 292 13 13


‘Kültür’, Kadınlar, Şiddet:
Kadınlara Yönelik Şiddetin ‘Kültürel’ Gerekçelerini Reddetmek
Uluslararası Forum


Panel 1

14.00 – 14.05 Hoşgeldiniz Konuşması
Ayhan Kaya, Avrupa Birliği Enstitüsü Direktörü, İstanbul Bilgi Üniversitesi
14.05 – 14.15 Açılış konuşması
Vivienne Wee, WEMC Direktörü ve Hong Kong Şehir Üniversitesi Güneydoğu Asya Araştırma Merkezi Direktör Yardımcısı;

14.15 –14.30 Farida Shaheed, WEMC Direktör Yardımcısı ve Pakistan Shirkat Gah Direktörü
’Kültür’ savlarıyla meşrulaştırılan kadınlara yönelik şiddet

14.30 – 14.45 Shareen Gokal, “Köktencilikle Mücadele” Projesi, AWID Koordinatörü
Köktenciliğin hayatları üzerindeki etkileri konusunda kadınların görüşleri ve seslenişleri

14.45– 15.00 Frances Kissling, “Özgür Seçim Katolikleri” Kurucu üyesi
Amerikan Köktencileri: Sadece coğrafi bir bölge değil

15.00 – 15.50 Sorular ve tartışma

15.50 – 16.20 Çay molası

Panel 2 (UNIFEM, New York’la canlı video konferans bağlantısı)

16.20 –16.30 Açılış konuşmaları
Farida Shaheed (WEMC)
Pınar Uyan Semerci (Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi)

16.30 –16.45 Fatmagül Berktay, İstanbul Üniversitesi
Laik devletler şiddetin ‘kültürel’ meşrulaştırılmasına neden göz yumarlar

16.45 –17.00 Carol Hagemann-White , Cinsiyet Çalışmaları Profesörü, Osnabrück Üniversitesi Almanya
Cinsiyet şiddeti hakkında Avrupa stratejileri: Töre cinayetlerini ve kadınlara yönelik şiddetin ‘kültürel’ meşrulaştırılmasını ele almakta yeterliler mi?

17.00–17.15 Vivienne Wee, (WEMC)
Devleti, toplumu ve uluslararası toplulukları, kadınlara yönelik şiddetin ‘kültürel’ meşrulaştırılmasına karşı harekete geçirme stratejileri.

17.15–18.15 Sorular ve tartışma

18.15 – 18.30 Kapanış konuşması
Yakın Ertürk, Kadınlara Yönelik Şiddet konusunda Birleşmiş Milletler Özel Raportörü
Kültür ve kadınlara yönelik şiddetin kesişme noktaları: tutum tavsiyeleri ve eylemler

18:30- Kapanış