Konferans Duyurusu

İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren Jean Monnet Avrupa Kültürlerarası Siyaseti Kürsüsü, 16 Nisan 2013 Salı günü saat 10.00’da, Dolapdere Kampüsü Sinema Salonunda “Ulusaşırı Alan ve Hareketlilik: Göç, Milliyetçilik ve Kozmopolitanlık" konulu bir Konferans düzenleyecektir. Kozmopolitanlık, yurtseverlik, milliyetçilik gibi tanımlamalar arasındaki ilişkilerin ele alınacağı konferansta Türkiye gündeminde yeralan bir takım tartışmalara ışık tutulacaktır. 
 


Konuşmacılar: 

Stephane De Tapia, Strasbourg Universitesi, CNRS ve Türkiyat Etüdleri Bölümü, "Türkiye-Avrupa-Türkiye Arasında Göçle İlgili Dolaşımlar" 

Ahmet İçduygu, Koç Universitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, "Geçicilik ve hareketlilik karşısında egemenlik, vatandaşlık ve demokrasi" 

Susan Rottmann, University of Wisconsin-Madison, Antropoloji Bölümü, "Cosmopolitanism and Justice: German-Turks and the Ethics of Citizenship" 

Moderatör: 

Ayhan Kaya, Istanbul Bilgi Universitesi, Jean Monnet Kürsüsü, Uluslararası İlişkiler Bölümü 

Tarih: 16 Nisan 2013 
Saat: 10.00-12.00 

Bu konferansta sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Susan Rottmann'ın konuşması İngilizce, diğer konuşmalar Türkçe olarak yapılacaktır.