Jean Monnet Kürsüsü “Türkiye ve Avrupa’da Yükselen Yurttaşlık Talepleri” Konferansı BİLG'de gerçekleşti

11 Mayıs 2012, Cuma
Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de son yıllarda ortaya çıkan yeni yurttaşlık taleplerinin tartışıldığı bu konferansta konuşmacılar özellikle Anayasa Yapım sürecinde Türkiye'de ortaya çıkan demokrasi ve farklılık hakkı gibi taleplere ilişkin görüşlerini bizlerle paylaştılar.
Istanbul Bilgi Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Avrupa Birliği Enstitüsü
Avrupa Kültürlerarası Siyaseti Jean Monnet Kürsüsü
aşağıda programı bulunan Konferansı sundu.

“Türkiye ve Avrupa’da Yükselen Yurttaşlık Talepleri”

Konferans Programı

Açılış Konuşması
Prof. Ege Yazgan (Dekan, İİB, Istanbul Bilgi Üniversitesi)

Moderatör
Senem Aydın (Uluslararası İlişkiler Bölümü, Istanbul Bilgi Üniversitesi)

“Avrupa’da Çoğul Yurttaşlık Talepleri”
Prof. Anna Triandafyllidou (European University Institute, Floransa)

“Günümüz Türkiyesi’nde Yurttaşlık Tartışmaları””
Prof. Fuat Keyman (İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü, Sabancı Üniversitesi)

“Türkiye’de Yoksulluk ve Yurttaşlık ”
Dr. Pınar Uyan (Uluslararası İlişkiler Bölümü, Istanbul Bilgi Üniversitesi)

“Türkiye’de Tanınma Siyaseti: Farklılık Hakkı”
Prof. Ayhan Kaya (Uluslararası İlişkiler Bölümü, Jean Monnet Profesörü, Istanbul Bilgi Üniversitesi)

Sorular, Yanıtlar ve Yorumlar

Konferans Programı için tıklayınız