JEAN MONNET KÜRSÜSÜ: 

“BILGINormsEU: JM Chair on Norms and Turkey-EU Relations”

 

Üniversitemizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve Avrupa Birliği Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Özge Onursal Beşgül’ün Avrupa Komisyonu Erasmus+ Programı Jean Monnet Kürsüsü başvurusu “BILGINormsEU: JM Chair on Norms and Turkey-EU Relations” başlıklı projesi ile 36 ay boyunca desteklenmeye hak kazanmıştır. Proje, 1 Mart 2022-28 Şubat 2025 tarihleri arasında yürütülecektir.

Proje, Avrupa Birliği seviyesinde farklı norm ve politikaların nasıl oluştuğunu ve bu norm ve politikaların ulusal seviyelere nasıl yayıldığını incelemeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında Jean Monnet Kürsüsü’nde uluslararası örgütler, AB ve normlar üzerine üç farklı ders yürütülecek; aynı zamanda kamuya açık webinar ve podcast’ler düzenlenecektir. Projenin sonunda ders içerik ve çıktıları da dahil tüm materyaller proje sayfasından kamuyla paylaşılacaktır. AB çalışmalarına nispeten uzak olan gençlere özellikle hitap edecek projenin hedefi, kamunun Türkiye-AB ilişkilerine farklı perspektiflerden bakabilmesinin sağlanmasıdır.

Proje ekibinde, AB Enstitüsü Müdürü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ayhan Kaya kıdemli araştırmacı, Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Uyduranoğlu kıdemli araştırmacı, Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Tuğtan uzman ve danışman, Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Büke Boşnak uzman, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü doktora adayı Veysi Kondu uzman, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü doktora adayı Bahar Özay araştırmacı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Programı doktora adayı Suna Gökçe Kızılkaya araştırmacı olarak görev alacaktır.

Bu başarıdan ötürü proje ekibini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.