23/24/25 Ocak 2015 tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Yurttaşlık & İnsani Güvenlik isimli uluslararası konferansa Dolapdere Kampüsünde evsahipliği yaptı.

Helsinki Yurttaşlar Derneği, İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Enstitüsü ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi 'nin düzenlediği buluşma, sınırlarötesi bir “Barış, Toplumsal Mutabakat ve İnsani Güvenlik için Yurttaşlar Ağı”nı sivil tabanda inşa etmeyi amaçlayan kolektif bir çalışma sürecinin (http://cn4hs.org/) temel taşlarından birini oluşturdu.

Balkanlar ve Türkiye'de iki yıldır yürütülen çalışmanın ana amacı, gündelik hayat pratiklerinin somut bağlamında güvenliği “insanileştirmek” yönünde sivil inisiyatifi harekete geçirmek ve siyasal dönüşümü desteklemek. Çalışma kapsamında, yoksulluk ve şiddetten azade, bütünlüklü ve onurlu bir yaşamı tarif eden “insani güvenlik” meselesini, bir yanda haklar/özgürlükler ve demokratikleşme ile ilişkisi, diğer yandan da dizginsiz kalkınma ve güvenlik söylemi ile kuşatılmışlığı çerçevesinde ele alındı.

Bu kolektif çalışma hYd (Türkiye) tarafından Balkanlardan beş farklı örgütle birlikte yürütülüyor: ADP-Zid (Montenegro), CRDP (Kosova), IRIS (Bulgaristan), ORC-Tuzla (Bosna Hersek) ve SeCons (Sırbistan). LSE (İngiltere) ve SEERN'den akademisyen ve araştırmacıların kılavuzluğunda ve desteğinde sürdürülen çalışmaya ayrıca, AEC (Fransa), ISA (Makedonya) ve KEPAD (Yunanistan) da iştirak ediyor. Çalışma, Avrupa Birliği Komisyonu'nca sağlanan bir IPA hibesi ile birlikte, Açık Toplum Vakfı ve İngiltere Büyükelçiliğinin eş-finansmanı, ayrıca Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) ve Balkan Trust for Democracy'nin de katkılarıyla destekleniyor.

Konferansta, geçtiğimiz iki yıl zarfında bilhassa “gençlik”, “işyeri ve çalışma hayatı” ve “yerinden edilme” konularında şiddet ekseni üzerinden yürütülen çalışmaları ve araştırma bulgularını katılımcılarla paylaşıldı. Program çerçevesinde yapılacak genel oturumlar ve grup tartışmalarında, insani güvenlik meselesini muhtelif boyutlarıyla da tartışmaya açarak, şiddet/güvensizlik çarklarını ele alındı.  Bu başlıklar kısaca “küreselleşme, egemenlik, yurttaşlık”; “insani güven(siz)liğin zemini”,  “kamu düzeni ve güvenlik politikaları/söylemleri”; “sosyal politikaların aşınması ve kamu sistemine itimat(sız)lık”, “mülteci/göçmenler ve yerel ahali arasındaki gerilim/çatışmalar – etnik boyut” ve “ortak güvenlik ağımız olarak yurttaşlık” olarak belirlendi. Sivil toplum, akademi camiası, konuyla ilgili taraflar ve farklı kulvarlardan katılımcıların biraraya getiren konferans, insani güven(siz)lik mevzularına dair zengin bir tartışma ortamı yarattı.

 

  

 

PROGRAM:

Yurttaşlık & İnsani Güvenlik

Uluslararası Konferans

23-24-25 Ocak, 2015 (Cuma-Cumartesi-Pazar)

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Dolapdere Kampüsü (Salonlar: Mahkeme Salonu-601-602-606)

Hacıahmet Mah., Pir Hüsamettin Caddesi No: 20, Beyoğlu – Istanbul

 

23 Ocak 2015, Cuma / Mahkeme Salonu, 3. Kat Dolapdere Kampüsü

16:30-17:00                Kayıt

17:00-19:00                Panel: Küreselleşme, Egemenlik, Yurttaşlık ve İnsani Güvenlik  

·         Güvenliği “İnsanileştirmek” - Ahmet İnsel

·         Neoliberal Düzlemde Güvenlik Söyleminin Yapıbozumu ve Ötekiler - Ayhan Kaya

·         Hukukun Üstünlüğü ve İnsani Güvenlik - Turgut Tarhanli

·         Demokratikleşme, Haklar/Özgürlükler, Toplumsal Barıs ve Çoğulculuk - Murat Belge

·          “İnsani Güvenlik” ve AB Genişleme Süreci – Jadranca Jelincic (teyit bekleniyor)

Moderatör: Emel Kurma

24 Ocak 2015, Cumartesi / 6. Kat Dolapdere Kampüsü

10:00-10:30           Kayıt

10:30-11:45           İnsani Güven(Siz)lik Zemini / #606

 • Uluslararası Ekonomi: Kriz, Ticaret ve Gıda Güvenliği – Predrag Bjelic
 • Müstereklerin Çözülüşü – Hande Gülen
 • İnsani Güven(Siz)lik Endeksi: Türkiye'de Bölgesel Veri ile Bir Deneme – Haluk Levent
 • Türkiye'de ve Balkanlar'da İnsani Güvenlik: Bölgesel Araştırma Bulguları ve Bazı Öneriler - Mary Martin, Vesna Bojicic-Dzelilovic, Emel Kurma

            Moderatör: Stefan Ralchev

11:45-12:15 Ara

12:15-13:30 Grup Tartışmaları

Gençlik ve Şiddet / # 606

İşyerinde Şiddet / # 601

Yerinden Edilme / # 602

* ….. / ... (Teyit Bekleniyor)

* …....

 

Moderatör: Svetlana D.-Lukic

* …. / Zeynep Şarlak

* …....

 

Moderatör: Mary Martin

* ….... / Hale Akay

* …....

 

Moderatör: Anna Krasteva

13:30 – 14:30 Öğle Yemeği / Zemin Kat, Yemekhane

14:30-15:45 Grup Tartışmaları (Devam)

Gençlik ve Şiddet / # 606

İşyerinde Şiddet / # 601

Yerinden Edilme / # 602

*  Bireysel Silahlanma/ Svetlana D.-Lukic

* …....

 

Moderator: Nora Ahmetaj

* Mary Martin,  Vesna Bojicic-Dzelilovic

* …....

 

Moderator: Zeynep Şarlak

* Hukuk Yoluyla Mücadele: Çıkmaz Sokakta mıyız? / (tbc)

*

 

Moderator: Ayşe Çavdar

15:45 – 16:00 Ara

16:00 – 17:30  “Kamu Düzeni ve Güvenliği” Söylem ve Politikaları, Sosyal Politikaların Aşınması, Kamu Sistemine İtimat(Sız)lık / # 606

                        (Oturum grup tartışmaları notlarıyla başlayacak – Nora A., Zeynep Ş., Ayşe Ç.)

 • Kamusal/Siyasi İdareye Güven(Siz)liğin Boyutları ve Tezahürleri: Tuzla Gösterileri -  Miralem Tursinovic
 •  Sürdürülebilir İnsani Güvenlik için bir Tehdit: Yolsuzluk - Bülent Bali
 • Kamu Güven(Siz)liği Kanunları – Nalan Erkem
 • Paris Banliyöleri, Nantes Havalimanı Protestoları, Charlie Hebdo – Bernard Dreano

            Moderators: Olivera Pavlovic

25 Ocak 2015, Pazar

11:00 – 12:00  “Brunch” / Zeminkat, Yemekhane - katılımcılar arası temas ve toplantılar

12:00-13:30 Mülteciler/Göçmenler ve Yerel Ahali: Gerilim ve Çatışmalarda Etnik boyut / # 606

 • Balkanlar'da Toplumlar Arası Barış ve Mutabakat – Nora Ahmetaj
 • Suriye Meselesi: “Balkanlaşma”... (teyit bekleniyor) - Seda Altuğ
 • Çatışma sonrası Mezopotamya için kötü bir örnek: Çatışma sonrası eski Yugoslavya / Cengiz Aktar

         Moderatör: Bülent Bilmez

13:30-14:00 Ara

14:00-15:30 Grup Toplantıları

Yasal Boyut: İmkanlar ve Engeller / # 606

Sosyal Haklar:

Eğitim, Sağlık, Barınma / # 601

Sosyo Ekonomik Entegrasyon:

İstihdam, Kentsel Yaşam / # 602

* …...

* …....

 

Moderatör: Nalan Erkem

* Şenay Özden

* …....

 

Moderatör: Tamer Aker

* …....

* …....

 

Moderatör: Ayşe Çavdar

15:30-16:00 Ara

16:00-17:30 Ortak Güvenlik Ağımız Yurttaşlık / # 606

                                                                                          

 • Küreselleşme, Yurttaşlık, Yeni Hareketler - Anna Krasteva
 • Kollektif/Bireysel Güvenliğimizi Tabandan İnşa Etmek Mümkün mü? - Gianluca Solera
 • Yeni Bir Avrupa ve “İnsani Güvenlik için Yurttaşlar Ağı” (“Quo Vadis EU?”)

Açık Tartışma: Neler Yapılabilir? Nasıl? Bilgi, Sivil müdahale yolları ve yerel bölgesel düzeyde politik reformlara dönük gelecekten beklentiler...

            Moderatör: Ahmet İnsel