ABGS GENÇ ÇEVİRMENLER YARIŞMASI 2010

ABGS tarafından, Türkiye’deki üniversitelerin Mütercim-Tercümanlık ve Çeviribilim Bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin Türkiye’nin AB’ye katılım sürecine ilişkin olarak farkındalıklarını artırmak ve bu alanda ihtiyaç duyulacak çevirmenlerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla, AB’nin çalışma dilleri olan İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde AB konulu bir çeviri yarışması düzenlenmiştir.


Avrupa Birliği’ne (AB) katılım sürecinde olan ülkemiz, AB müktesebatına uyum sağlamanın yanı sıra, söz konusu müktesebatı Türkçe’ye çevirmektedir. Bu çerçevede, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) bünyesinde Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı (ÇEB) kurulmuştur. ÇEB, AB müktesebatının Türkçe’ye çevrilmesi çalışmalarını koordine etmekte, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği halinde çevirilerin dilbilimsel, teknik ve hukuki revizyonunu yapmakta ve AB terminolojisi veri tabanının oluşturulması çalışmalarını yürütmektedir.

Ülkemizin AB’ye üye olmasıyla birlikte Türkçe AB’nin resmi dillerinden biri olacaktır. Çok dillilik AB’nin temel ilkeleri arasında yer almaktadır ve AB’nin halihazırda 23 resmi dili bulunmaktadır. Bu doğrultuda, Avrupa Komisyonu bünyesinde 1750 dilbilimcinin görev yaptığı dünyadaki en büyük çeviri merkezlerinden biri faaliyet göstermektedir.

ABGS tarafından, Türkiye’deki üniversitelerin Mütercim-Tercümanlık ve Çeviribilim Bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin Türkiye’nin AB’ye katılım sürecine ilişkin olarak farkındalıklarını artırmak ve bu alanda ihtiyaç duyulacak çevirmenlerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla, AB’nin çalışma dilleri olan İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde AB konulu bir çeviri yarışması düzenlenmiştir.

Ayrıntılı bilgiler için tıklayınız
Program için tıklayınız