https://ufuk2020.org.tr/tr/basari-hikayesi/3005

 

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

ERC tarafından fonlanan bu araştırma projesinde  Prof. Kaya yıllar öncesinden bugüne gerçekleştirmekte olduğu ve araştırma önerisinin de iki sacayağı olan Avrupa’da yaşayan Müslüman gençler ile yerli gençlerin küreselleşme karşısında geliştirdikleri refleksleri anlamaya çalışacaktır. Projenin amacı bugüne kadar ayrı paradigmalarla, bilimsel yöntemlerle araştırılan bu iki toplumsal grubu tek bir bilimsel lens/bakış açısıyla anlamaya çalışmak ve kültürelist paradigmanın eleştirisini yapmaktır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Araştırma, özellikle küreselleşmenin farklı yansımaları olan sanayisizleşme, yalnızlaşma, dışlanma, aşağılanma, prekaryalaşma, güvensizlik, anomi gibi tehditler karşısında ister yerli ister göçmen-kökenli olsun bütün genç toplumsal kesitlerin benzeri tepkileri verdiğini, mevcut sosyo-ekonomik, politik ve psikolojik dezavantajlar karşısında radikalleşme eğilimi gösterdiklerini iddia etmektedir. Bir takım yerli genç gruplar sağ-popülizme kayarken, bir takım Müslüman gençler de İslami radikalizme doğru geçiş yapmaktadırlar. Geçmişte de benzeri sosyo-ekonomik, politik ve psikolojik koşullarda yine radikalleşme eğilimi gösteren genç gruplar sol ideolojilerin, bir takım estetik nitelikleri yüksek gençlik kültürlerinin geliştirdiği söylemleri kullanırken, bugün sağ popülizm veya tözcü dini söylemlere rağbet etmektedirler.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

Araştırma siyaset bilimi, sosyoloji, antropoloji ve psikoloji gibi sosyal bilimlerin arasında kalan bir kesişim kümesinde kendini bulup yine farklı disiplinlerden gelen araştırmacıların yer aldığı bir süreçte gerçekleştirilecektir. Alanında söz sahibi Avrupalı bir takım bilim insanlarının da Danışma Kurulunda ve Etik Kurulda yer aldığı bu araştırma, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, Fas ve Türkiye gibi ülkelerin sunacağı bilimsel sermaye ile gerçekleştirilecektir. Almanya, Belçika, Hollanda ve Fransa’da gerçekleştirilecek alan çalışmalarıyla birlikte bu ülkelerde farklı şehirlerde yaşayan yerli genç gruplarla ve Fas-kökenli ve Türkiye-kökenli gençlerle derinlemesine mülakatlar yapılarak elde edilecek bilgilerin gençlik, radikalleşme ve marjinalleşme çalışmalarında paradigmatik bir dönüşüm sağlaması beklenmektedir.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Bu araştırmada yürütücünün yanı sıra, bir siyaset bilimci post-doc ve bir de sosyal psikolog post-doc araştırmacı bulunmaktadır. Alanlarında söz sahibi altı uluslararası danışman ve üç etik kurul üyesi bulunmaktadır. Öte yandan 2020 yılı başlangıcıyla birlikte AB ülkelerinden ve Fas’tan beş doktora öğrencisi daha istihdam edilmek suretiyle alan araştırmalarının yapılması planlanmaktadır.