Enstitü'de Dünya Dilleri

BİLGİ AB Enstitüsü, 21 Şubat Uluslararası Anadil Günü için bir etkinlik düzenledi.

Farklı dilleri temsilen 8 konuşmacının katıldığı konferansta konuşmacılar ve 205'nin üzerindeki katılımcı, birbirlerini dinleme fırsatı bulurken, konferans sonundaki Gülcan Altan konseri yine pek çok dilde seslendi.

Etkinlik kapsamındaki konferansın moderatörlüğünü AB enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Ayhan Kaya üstlenirken, Türkiye’de konuşulan dilleri temsilen Sezai Babakuş (Abazaca), Kuşha Doğan Özden (Adigece), Pakrat Estukyan (Ermenice), Fahrettin Çiloğlu (Gürcüce), Muhsin Kızılkaya (Kürtçe), Mehmedali Barış Beşli (Lazca), Karen Gerson Sarhon (Ladino), Yakup Atuğ (Süryanice) konuştu.

“Türkiye’de anadil nasıl sürdürülür?” sorusuna da yanıt alınan konferansta bulunan yanıtlar şöyleydi:

• Eğitimde yazı diline geçmekle;
• Demokratik hak taleplerinin dile gelmesiyle;
• Tarihsel bilgilerin yadırganmadığı bir ülke inşa etmekle;
• Edebiyatta yazılı olma halinin perçinlenmesiyle;
• Anadil üzerinden siyasal bir direnç kurmaya gerek olmayan bir ülke kurmakla;
• Çocuklarımızla anadilimizde konuşma hassasiyeti göstermekle;
• Bugünden yarına anadilimizde yazılı materyal bırakmakla; ve
• Baskının olmadığı bir ülke kurmakla anadiller varlıklarını sürdürebilirler.

Etkinlik kapsamında, 21-28 Şubat tarihleri arasında UNESCO’nun Dünya Anadil Günü afişleri ve KAFFED’in anadil afişlerinden oluşan bir de sergi düzenlendi.

Tüm bu etkinlikler İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü ile işbirliğinde bulunan KAF-FED, www.süryaniler.com ve Global Dialogue adlı kuruluşlarca gerçekleştirildi.