http://eu.bilgi.edu.tr/media/files/DEGERLER_150616.pdf 

 

Değerler Eğitimi

Eğitimde Farklılık ve Katılım Hakkı

Bu kitap 2013-2016 yılları arasında Avrupa Birliği Enstitüsü olarak yürüttüğümüz ve Enstitümüze Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi unvanını kazandıran “Okulda Avrupa Değerleri” Projesi’nin nihai ürünüdür. AB Erasmus+ çerçevesinde fonlanan bu proje bünyesinde Öğretmen Seminerleri ve lise öğrencileri için Avrupa Birliği seminerleri düzenlenmiştir. Bu seminerlerin yanısıra İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde IR 479 İslâm ve Batı: Köprüler İnşa Etmek (IR 469 Islam and the West: Bridging the Gap) adlı bir Lisans dersi oluşturulmuş ve bu ders Güz dönemlerinde üç yıl boyunca verilmiştir. Yaklaşık 300 kadar öğrencinin aldığı bu ders yerli ve uluslararası öğrencilerin ilgisini çekmiştir. Projenin bütün çıktılarını proje sayfası olan http://eu.bilgi.edu.tr/tr/programs/jean-monnet-okulda-avrupa-degerleri/ linkinde bulmanız mümkündür. 


Kitapta birbirinden değerli meslektaşlarımızın çok önemli katkıları yer almaktadır. Sırasıyla makaleleri kısaca özetlemek gerekirse, kitap beş ana bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölüm, Avrupa Değerleri, İkinci Bölüm Öğretmen Araştırması Sonuçları, Üçüncü Bölüm Çocuklar ve Demokratik Eğitim, Dördüncü Bölüm Toplumsal Cinsiyet ve Eşit Vatandaşlık ve Beşinci Bölüm ise Alternatif Pedagojik Uygulamalarını kapsamaktadır. Buna göre, Almanya’dan kitabımıza katkı veren ve İngilizce sunduğu katkısı Dr. İlkay Südaş tarafından Türkçeye tercüme edilen Uwe Krause, bu orijinal katkısında Avrupa perspektifinden çıkardığı Avrupa Değerler Atlası’nı bizlerle paylaşmaktadır. Yine orijinal araştırma örneklerinin sonuçlarını içeren İkinci Bölüm’ün ilk makalesinde Ayhan Kaya, Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi projesi başlangıcında öğretmenlerle yapılan niceliksel araştırmanın sonuçlarını okuyucuyla paylaşmaktadır. Bu bölümün ikinci ve üçüncü makalelerinde, Proje ortağımız ÖRAV araştırmacıları ve eğitmenleri olan Sonnur Özel, E. Ekin Çapar ve Öznur Toper tarafından gerçekleştirilen “Etiketsiz Eğitim” projesinden çıkan sonuçlar değerlendirilmiştir. Bu bölümün yine bir başka özgün çalışmasını Hakan Yücel ve Demet Lüküslü, Beden eğitimi öğretmenleriylegerçekleştirdikleri bir araştırmanın sonuçlarından yola çıkarak kaleme almışlardır. Kitabın Çocuklar ve Demokratik Eğitim başlığını taşıyan Üçüncü Bölümü’nde Fethiye Erbil çocuk algısını ve çocuk katılımını tartıştığı makalesiyle katkıda bulunurken Ayşe Beyazova ve Melda Akbaş ise son yıllarda Türkiye toplumunu ve siyasetini fazlasıyla meşgul eden Suriyeli mülteci çocukların eğitim hizmetlerine erişim konusunda yaşadıkları sorunları yine kendi özgün araştırmalarının sonuçları üzerinden ele almaktadırlar. Bu bölümün son makalesi ise A. Zeynep Kılıç ve Gözde Durmuş tarafından kaleme alınmış olup okullardaki karar alma süreçlerine çocuğun katılımı konusunu tartışmaktadır. Kitabın Dördüncü Bölümü’nü sadece toplumsal cinsiyet konusuna ayırdık. Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi çalışmalarından proje başlangıcından bu yana toplumsal cinsiyet, çocuk hakları, çevre, eğitim, kültürel çeşitliliğin yönetimi, göç ve hareketlilik gibi konulara hep odaklandık ve bu konular üzerinde farkındalık yaratılmasına katkıda bulunmaya çalıştık. Pınar Uyan-Semerci tarafından kaleme alınan bu bölümde kadınlar ve eşit vatandaşlık tartışması adalet kavramıyla harmanlanarak tartışılmıştır. Kitabın son bölümünde ise iki farklı alternatif pedagojik yaklaşıma ilişkin örnekler sergilenmiştir. Son bölümün ilk makalesinde Yörük Kurtaran, sivil toplum örgütleri üzerinden hareketle gençlik merkezlerinin ve hareketlilik olgusunun gençler için başlı başına alternatif okullar olarak işlev gördüğünü anlatmaktadır. Bu bölümün ve aynı zamanda kitabın son makalesinde ise Ayhan Kaya, Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli gençler üzerine gerçekleştirdiği alan çalışmalarından hareketle rap müziğinin ve grafiti sanatının alternatif bir öğrenim pedagojisi olarak nasıl kullanılabileceği konusundaki düşüncelerini okuyucu ile paylaşmaktadır.