BİLGİ AB Enstitüsü “Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi” olarak kabul edildi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa Komisyonu’nun "European Values at School-EUducate" projesi ile Avrupa Birliği Komisyonu tarafından “Jean Monnet Centre of Excellence” (Mükemmeliyet Merkezi) olarak kabul edilmiş; bu değerlendirmeyi de çok yüksek bir derece elde ederek kazanmıştır. Türkiye'de daha önce sadece üç kuruma verilmiş olan “Jean Monnet Centre of Excellence” ünvanı, İstanbul BilgiÜniversitesi’nin Avrupa Birliği çalışmaları alanında 1996’dan bu yana sürdürmüş olduğu başarılı faaliyetlerin sonucudur.

İstanbul Bilgi Üniversitesi daha önce Avrupa Komisyonu’nun Avrupa entegrasyonunun çeşitli akademik alanlarını kapsayan derslere verilen “Jean Monnet Modules” ödüllerini siyaset bilimi, iktisat ve uluslararası ilişkiler alanlarında kazanmış olup, sonrasında Avrupa Birliği Enstitüsü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyelerinde 2011 ve 2013‘de de iki “Jean Monnet Chair” (Jean Monnet Kürsüsü) almıştır. 


AB’nin “Life Long Learning-Jean Monnet Programı” kapsamında alınan bu ödüllerin yeni bir aşaması olan BİLGİ “Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi” ünvanını kazanması, BİLGİ'deki AB uzmanlığının disiplinlerarası akademik çalışmalara, araştırmalara ve toplum yararına olan faaliyetlere önemli bir destek olacaktır. 

Prof. Dr. Ayhan Kaya 
İstanbul Bilgi Universitesi