AVRUPA KOLEJİ MASTER BURS PROGRAMI DUYURUSU

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) tarafından akademik açıdan başarılı olan ve Avrupa Birliği alanında master yapmak isteyen öğrencilere 2011-2012 akademik yılı için Avrupa Koleji'nde (AK) burs imkanı sağlanacaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BAŞBAKANLIK
AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
AVRUPA KOLEJİ MASTER BURS PROGRAMI DUYURUSU

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış'ın girişimleriyle ilk kez 2010-2011 Akademik Yılı'nda başlatılan "Avrupa Koleji Master Burs Programı"nın amacı, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinde, donanımlı AB uzmanları ve geleceğin Türk Avrokratlarını yetiştirmektir.

Söz konusu burs programı kapsamında geçtiğimiz yıl, ABGS koordinasyonunda sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün desteğiyle, Brugge ve Natolin kampüsleri için toplam 12 adet burs olanağı sağlanmıştır. 2011-2012 Akademik Yılı için özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının destekleri ile sağlanacak olan burs sayısı ileride duyurulacaktır.

Program kapsamında burs verilecek öğrencilerin, 2011-2012 Akademik Yılı'nda Avrupa Koleji'nde (Brugge veya Natolin kampüsleri) bir yıllık master programlarından birinde (Avrupa Disiplinlerarası Çalışmaları, AB Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Çalışmaları, Avrupa Politik ve İdari Çalışmaları, Avrupa Ekonomik Çalışmaları ve Avrupa Hukuku ) öğrenim görmesi öngörülmektedir. Sağlanacak burs, eğitim, yemek ve konaklama ücretlerini kapsamaktadır.

Burs başvuruları için gerekli şartlar aşağıda sunulmuş olup, son başvuru tarihi 28 Şubat 2011 olarak belirlenmiştir. Adayların, AK'ye seçecekleri program için başvurularını yaparken, eş zamanlı olarak ABGS'ye de aynı başvuru dosyasının bir kopyası ile burs için başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bursiyerler, Avrupa Koleji tarafından açıklanacak olan Ön Eleme Listesi'ne girebilmiş adaylar arasından, Avrupa Koleji Türkiye Ulusal Seçici Kurulu tarafından yapılacak olan mülakatla belirlenecektir. Mülakat tarihi ve yeri ile ilgili bilgi Ön Eleme Listesi'ne giren adaylara daha sonra iletilecektir.

28 Şubat 2011 tarihinden sonra yapılacak olan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Saygıyla duyurulur.

I. Burs Başvuru Şartları:

• T.C. vatandaşı olmak
• Başvuru tarihinde 34 yaşından gün almamış olmak

Notlar:

1) Avrupa Koleji master programlarına başvuru şartlarının ayrıntılarına http://www.coleurop.eu/ adresinden ulaşmak mümkündür. İlgili web sitesindeki tüm şartların sağlanması zorunludur.

2) Bursun kullanılabilmesi, ancak Avrupa Koleji'nden alınacak kabul sonrasında mümkün olabilecektir.

3) Avrupa Koleji Türkiye Ulusal Seçici Kurulu, verilecek bursların belirlenmesi amacıyla 2011 Nisan ayında toplanacak ve Ön Eleme Listesi'ne giren adaylarla mülakat yapacaktır. Avrupa Koleji Türkiye Ulusal Seçici Kurulu'nun adaylarla yapacağı mülakat sınavının yeri ve tarihi ayrıca duyurulacaktır.

4) 2011-2012 öğretim yılı için Avrupa Koleji'ne son başvuru tarihi 28 Şubat 2011'dir.

5) Eğitim dili İngilizce ve Fransızca olup, her iki dili de seçilecek programın dil kriterine uygun düzeyde akıcı konuşup yazabiliyor olmak zorunludur.

II. Burs Başvurusu İçin Gereken Belgeler:

• Burs Başvuru Formu (doldurulmuş ve imzalı olarak)
(www.abgs.gov.tr adresinden elektronik olarak erişilebilmektedir.)

• Avrupa Koleji'ne verilen başvuru dosyasındaki dokümanların birer kopyası

• Kamu kurum ve kuruluşlarından başvuracak adayların, başvuru dokümanlarına ilaveten, Kurumlarından alacakları, "Koleje kabul edildikleri ve burs sağlandığı takdirde master programı süresince Avrupa Koleji'ne gönderilmek üzere izinli sayılacaklarını" belirten bir yazıyı da eş zamanlı olarak Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'ne başvuru esnasında teslim etmeleri zorunludur.

Adayların, yukarıdaki belgeleri tamamlayarak, en geç 28 Şubat 2011 tarihine kadar Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'ne şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden ABGS sorumlu olmayacaktır.

III. Başvuru için temas noktası ve adres:

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı
Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cad. No:4 06800 Bilkent Ankara
e-posta: abis@abgs.gov.tr
Tel: 0 312 218 14 61/16 44
Faks: 0 312 218 13 75


Başvuru formu için tıklayınız.