Almanya’da COVID-19 ile ilgili hükümet önlemleri:

Hükümet destek kazanırken sağcı popülistler kaybetmeye mi

başlıyor?1

 

Melanie Weissenberg

İstanbul Bilgi Üniversitesi

 

 

İngilizce orijinalinden tercüme eden Didem Balatlıoğulları, Avrupa Birliği Enstitüsü, İstanbul Bilgi Üniversitesi. Metnin orijinali için bkz., ‘Governmental measures regarding COVID-19: Are Germany’s right-wing populists losing out while the government gains support?’,

https://bpy.bilgi.edu.tr/en/blog/governmental-measures-regarding-covid-19-are-germa/