Akdeniz Üniversitesi AB Araşt. ve Uygul. Merkezi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi AB Enstitüsü tarafından ÖRAV (Öğretmen Akademisi Vakfı) işbirliği ile düzenlenen "Avrupa Birliği Eğitimi - Eğitimde Avrupa Birliği" Çalıştayı 13 Mayıs 2015'te Antalya'daki Öğretmenlerle birlikte gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi AB Araşt. ve Uygul. Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erol Esen'in açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. Ayhan Kaya “Avrupa Birliği Eğitimi - Eğitimde Avrupa Birliği" -saygı, tanıma, farklılıkların birlikteliği, interkültüralizm – kültürlerarasılık konulu bir sunum gerçekleştirdi.

ÖRAV'ın gerçekleştirdiği "Etiketsiz Eğitim" seminerleri sonrası kapanış paneli Prof. Esen, Prof. Kaya, Esra Savaşan ÖRAV Eğitim Direktörü, Halil Serkan Körezlioğlu, MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı ve Selman Çetin, AB Bakanlığı Antalya Temsilcisi'nin katılımlarıyla gerçekleşti.

Çalıştay sonunda katılımcılar Katılım Belgesi aldılar.

Program:

9.30                 Açılış Konuşması

Prof. Dr. Erol Esen, Akdeniz Üniversitesi AKVAM Müdürü, Antalya

9.45                 Tanıtım ve katılımcılarla tanışma

Prof. Dr. Ayhan Kaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi, AB Enstitüsü Müdürü, Uluslararası İlişkiler Bölümü

ÖRAV Ekibi: Esra Savaşan ÖRAV Eğitim Direktörü, Öznur Toper ÖRAV Uzman Eğitimci, Özgür Uygur Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü  

10.00-10.30    “Avrupa Birliği Eğitimi - Eğitimde Avrupa Birliği" -saygı, tanıma, farklılıkların birlikteliği, interkültüralizm – kültürlerarasılık – sunumu ve soru/cevap

Prof. Dr. Ayhan Kaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi, AB Enstitüsü Müdürü, Uluslararası İlişkiler Bölümü

10.30-10.45    Kahve arası

10.45 -12.45   ÖRAV “Etiketsiz Eğitim” Semineri

12.45-14.00    Öğle Yemeği Arası

14.00-15.45    ÖRAV “Etiketsiz Eğitim” Semineri (devam ve son)

15.45-16.00    Kahve arası

16.00-17.30    Öğretmen Çalıştayının değerlendirilmesi; Avrupa Birliği Eğitimi - Eğitimde Avrupa Birliği: Kapanış Oturumu

Prof. Dr. Ayhan Kaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi, AB Enstitüsü Müdürü, Uluslararası İlişkiler Bölümü, İstanbul

Esra Savaşan, ÖRAV Eğitim Direktörü, İstanbul

Halil Serkan Körezlioğlu, MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı, Ankara

Selman Çetin, AB Bakanlığı Antalya Temsilcisi, Antalya Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erol Esen, Akdeniz Üniversitesi AKVAM Müdürü, Antalya

17.30               Çalıştaya katılan öğretmenlere Katılım Belgelerinin verilmesi ve Kapanış