Prof. Dr. Ayhan Kaya'nın "Avrupa’da Bir Yönetsellik Biçimi Olarak İslamofobizm" başlıklı makalesi Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisinde açık erişim olarak yayınlandı.

Makaleye buradan ulaşabilirsiniz:

https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruaad/issue/75493/1238642