- BİLGİ AB Enstitüsü Bilim Akademisi işbirliğinde yeni bir webinar serisi başlatıyor.

Pandemi ile birlikte değişmeye başlayan Dünya, pandemi bitince kendine yeni bir düzen oluşturacaktır. Bu oluşum sürecinde insan ilişkileri ile birlikte Küreselleşme, Ekonomi, Siyaset, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler gibi birçok alanda yeni bir boyut başlayacaktır.

AB Enstitüsü, Bilim Akademisi işbirliği ile Ekonomi, Uluslararası İlişkiler ve Göç özelinde bu yeni düzendeki süreci değerlendirmek üzere uzman isimlerle yeni bir webinar serisi başlatıyor. Mart, Nisan ve Mayıs ayları süresince her ay iki Bilim Akademisi üyesinin konuşacağı webinarların moderatörlüklerini ise BİLGİ'nin Genç Akademisyenleri üstleniyor.

 

*Webinarlarımız Sosyal Kafa işbirliğinde Youtube üzerinden izlenecektir.

 

- Avrupa BİLGİ Akademisi “Avrupa’da Radikalleşme, Popülizm ve İslamofobizm” konusuyla Mayıs ayında başlıyor! Programa katılacaklara Katılım Belgesi verilecektir. 

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek programın amacı Avrupa Birliği ülkelerinde özellikle Küresel Finansal Kriz ve Mülteci Krizi ile birlikte giderek artan radikalleşme biçimleri üzerine düşünmek ve popülizm, İslamofobizm, İslamizm gibi tartışma konularına analitik bir şekilde yaklaşmaktır. Bu çerçevede, radikalleşmeye neden olan sosyo-ekonomik, politik, psikolojik ve coğrafi unsurların neler olduğu alanında uzman akademisyenlerce ele alınacaktır. Programda ayrıca konuya ilişkin belgesel film gösterimleri ve tartışma bölümü de yer alacaktır. Programla ilgili ayrıntılı bilgi için eu.bilgi.edu.tr adresini takipte kalın.