Avrupa Birliği Enstitüsü’nün Değerli Dostları,

Sizlerle Enstitümüzle ilgili son gelişmeleri paylaşmak istiyoruz. Bilgi Avrupa Birliği Enstitüsü’nün yer aldığı önemli iki uluslararası akademik konsorsiyum AB Komisyonu Horizon 2020 Çerçeve Programı kapsamında ödüllendirilerek hibe alma hakkını kazanmıştır. Nisan 2016 ayında başlayacak olan her iki proje 36 ay süreli olup her bir projenin toplam bütçesi 2,5 Milyon Avro olacaktır.

Critical Heritages”(CoHere) projesi kapsamında bizlere “Avrupalılık” hissini veren unsurlar Newcastle Üniversitesi önderliğinde başlatılacak çalışmalarda mercek altına alınılacak ve araştırmacılar bu projede kültürel miras ve değerlerin aynı kıtada yaşayan değişik ülkelerin insanlarının “Avrupalılık” kavramı etrafında nasıl bir araya gelebildiğini veya yabancılaşabildiğini inceleyecekledir.

Avrupa Birliği tarafından 2,5 Milyon Avro fon alacak projede AB ve aday ülkelerden 12 ayrı kurum partner olarak yer alacak ve projede Türkiye’yi Bilgi Avrupa Birliği Enstitüsü, Prof. Dr. Ayhan Kaya (Uluslararası İlişkiler Bölümü ve “European politics of Interculturalism” Jean Monnet Kürsüsü) temsil edecektir.

AB-Türkiye İlişkilerinin geleceği” (FEUTURE) projesi ise AB-Türkiye ilişkileri anlatılarını, değişimin dinamiklerini, gelecek için olası senaryoları ve tüm bu faktörlerin AB-Türkiye ilişkileri, komşu bölgeler ve küresel boyuta getirebileceği siyasal çıkarımları inceleyecektir.

Toplam bütçesi 2,5 Milyon Avro olacak projede AB-Türkiye İlişkileri altı tematik boyut (siyasal, ekonomik, güvenlik, enerji, göç, kimlik) üzerinden ele alınarak dört değişik düzey açısından incelenecektir. AB, Türkiye, komşu bölgeler ve küresel boyut.

11 prestijli akademik kurumdan oluşan konsorsiyumun Köln Üniversitesi önderliğinde çalışacağı FEUTURE projesinde İstanbul Bilgi Üniversitesini Avrupa Birliği Enstitüsü çalışmalarını, Doç. Dr. Senem Aydın (Uluslararası İlişkiler Bölümü, “EU Political and Administrative Studies” Jean Monnet Kürsüsü) koordine edecektir.

Saygılarımızla

AB Enstitüsü Ekibi

Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi

 

Proje ayrıntıları için tıklayınız:

Critical Heritages”(CoHere) - Prof. Dr. Ayhan Kaya

AB-Türkiye İlişkilerinin geleceği” (FEUTURE) - Doç. Dr. Senem Aydın