AB Enstitüsü ve Bilim Akademisi sunar;

Pandemi ile birlikte değişmeye başlayan Dünya, pandemi bitince kendine yeni bir düzen oluşturacaktır. Bu oluşum sürecinde insan ilişkileri ile birlikte Küreselleşme, Ekonomi, Siyaset, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler gibi birçok alanda yeni bir boyut başlayacaktır.

AB Enstitüsü, Bilim Akademisi işbirliği ile Ekonomi, Uluslararası İlişkiler ve Göç özelinde bu yeni düzendeki süreci değerlendirmek üzere uzman isimlerle yeni bir webinar serisi başlatıyor. Mart, Nisan ve Mayıs ayları süresince her ay iki Bilim Akademisi üyesinin konuşacağı webinarların moderatörlüklerini ise BİLGİ'nin Genç Akademisyenleri üstleniyor.

 

*Webinarlarımız Sosyal Kafa işbirliğinde Youtube üzerinden izlenecektir.