T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Jean Monnet Burs Programının 2020-2021 akademik yılı başvuruları başlamıştır. Burs başvuruları 5 Kasım 2019 tarihi mesai bitimine kadar alınacaktır.

Bu kapsamda 8 Ekim 2019 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul kampüsünde T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ile işbirliğiyle "Jean Monnet Burs Tanıtım Toplantısı" gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıya katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ederiz. 

Bursla ilgili detaylı bilgi aşağıda sunulmuştur. 

 

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2020-2021

Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

2020-2021 akademik yılında 160 kişiye burs verilmesi planlanmaktadır. AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean Monnet Burs Programına;

  • kamu çalışanları (Kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar, yerel yönetimler, kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dâhil)
  • özel sektör çalışanları (Sivil toplum kuruluşlarında, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar dâhil)
  • üniversitelerin akademik veya idari personeli
  • üniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri

başvuruda bulunabilir. 

Duyuru ve Başvuru Belgelerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Duyuru Metni 2020-2021

İngilizce Başvuru Formu 2020-2021 (Ek 1. Başvuruda kullanılması gereken formdur.)

Türkçe Başvuru Formu 2018-2019 (Ek 2. Örnektir, başvuruda kullanılamaz.)

 

Daha fazla bilgi için: http://www.jeanmonnet.org.tr/tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.