23 Kasım 14:00--16:00 “Göç ve Entegrasyon Politikaları İndeksi (MIPEX), 2016-2020 Türkiye Karnesi Paneli” 

 

23 Kasım 2020 tarihinde Göç ve Entegrasyon Politikaları İndeksi (Migrant Integration Policy Index (MIPEX), http://mipex.eu/)  sonuçlarına göre Türkiye’nin 2016-2020 karnesi açıklandı.

MIPEXgöç alan ülkelerde yaşayan yabancıların o ülkenin vatandaşlarıyla yasalar önünde eşit olmasını ve eşit olabilmesi için yasal pozitif ayrımcılık ilkelerinin uygulanmasını toplumsal uyumu teşvik eden politikaların en önemli göstergeleri olarak tanımlamaktadır. Veri tabanı 8 politika alanı ve 167 göstergeden oluşmaktadır. AB ve diğer göç alan toplam 52 ülkenin toplumsal uyum alanlarındaki ulusal yasa ve politikalarının yabancılara eşit muamele standartlarına göre değerlendirildiği ve sıralandığı MIPEX veri tabanı çerçevesinde Türkiye’de 2016-2020 yılları arasında göçmenlerin entegrasyonuna ilişkin izlenen politikalar çevrimiçi panelde değerlendirildi.  

 

Konuşmacılar:  

Açılış: Prof. Dr. Ayhan Kaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi

MIPEX Uzman Sunumu: Dr. Giacomo Solano

MIPEX Türkiye 2014-2020 Karnesi: Dr. Neva Övünç Öztürk, Ankara Üniversitesi ve Dr. Gülay Uğur Göksel, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Değerlendiriciler: Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Doç. Dr. Saime Özçürümez, Bilkent Üniversitesi

 

Altta bazı göstergeleri bulabileceğiniz Türkiye karnesinin panelini izlemek için bağlantıya tıklayınız.