2012-2013 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR

Jean Monnet Burs Programı ülkemizin Avrupa Birliğine tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış personel sayısının artırılması ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulması amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen bir burs programıdır.


Kamu sektöründe (Kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar ve yerel yönetimler - Belediyeler, İl Özel İdareleri- Kalkınma Ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dahil)

Özel sektörde (Sivil toplum kuruluşlarında, şirketlerde, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar)

Üniversitelerde akademik veya idari personel olarak çalışan;

Türkiye'deki üniversitelerde lisans düzeyinde son sınıf öğrencisi veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencisi olan ve AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean Monnet Burs Programı kapsamında 2012-2013 akademik yılında yaklaşık 100 kişiye burs imkânı sağlanacaktır.

Jean Monnet Burs Programının 2012-2013 akademik yılına ilişkin başvurular 17 Kasım 2011 tarihinde başlamış olup 30 Ocak 2012 tarihine kadar devam edecektir.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.jeanmonnet.org.tr