Avrupa Birliği UFUK 2020 programı kapsamında finanse edilen MATILDE (Avrupa’nın Kırsal ve Dağlık Bölgelerinde Entegrasyon ve Yerel Kalkınmayı Artırmada Göçün Etki Değerlendirmesi) Projesinin Bursa ve Karacabey odağında hazırlanan Türkiye Ülke Raporu, Marmara Belediyeler Birliği Göç Politikaları Merkezi tarafından Türkçeye çevrildi.

Göç konusu, Avrupa’da ve dünyanın pek çok yerinde birçok tartışmanın merkezinde yer almaya devam ediyor. Bu çerçevede MATILDE, kırsal ve dağlık bölgelerdeki göç konusuna odaklanarak bu alandaki tartışmaya katkıda bulunmayı amaçlıyor. Araştırma kapsamında ülkelerdeki farklı yönetim biçimlerini ve eğitim, hayat boyu öğrenme, göçmenlerin işgücü piyasalarına katılımı, sağlık, hareketlilik ve eşitliği içeren çeşitli politika alanlarında bilimsel bulgular ve politika önerileri üretilmesi hedefleniyor. İstihdamın dörtte birinin tarım üzerinden gerçekleştiği Türkiye’de mevsimlik işçi göçünün önemli duraklarından biri ve Marmara Belediyeler Birliği üye illerinden olan Bursa da pilot iller arasında yer alıyor.

Avrupa bölgesel bakış açısıyla kırsal ve dağlık bölgelerin rolünün ele alındığı raporda iş gücü göçü, zorunlu göç, öğrenci göçü, aile göçü ve yaşam biçimi göçü Bursa özelinde değerlendiriliyor. Bursa’nın mekânsal ve sosyo-ekonomik özelliklerinin erişilebilirlik, nüfus dağılımı ve ekonomik şartlarla birlikte incelendiği çalışmada iş gücü piyasası uluslararası göç ve istihdam oranları çerçevesinde ele alınıyor.

Bursa’nın Karacabey ilçesi gibi tarımsal üretimin yapıldığı ilçelerinde göçün tarihsel süreçteki toplumsal, iktisadi ve kültürel etkilerinin yanı sıra hukuki düzenlemelerin göçmenlerin çalışma yaşamları üzerindeki etkilerinin belli ölçüde sunulduğu çalışmada, elde edilen ilk bulgular özellikle nüfusunu iç göç yoluyla kaybeden ve tarımsal üretimin yapıldığı bölgelerin ülke ekonomisinde işlevlerini devam ettirebilmeleri için göçmenlerin katkısına ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Pandemi döneminde ülkelerin tarımsal üretim açısından kendi kendilerine yeterli olabilmelerinin önemi bir kez daha ortaya çıksa da, tarımsal üretimin Türkiye’de daha önemli bir konu haline gelmesi ve gündemde üst sıralarda kendine yer bulabilmesi için bütün kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin ve sivil toplum aktörlerinin birlikte çalışabilmelerine uygun düşünsel ve pratik iklime önemli bir gereklilik olarak ön plana çıkıyor.

Araştırmanın ilerleyen evrelerinde, birlikte yaşam pratiklerinin nasıl olabileceği, göç ve göçmenler konusundaki yerleşik ön yargılarla nasıl mücadele edilebileceği ve göçmenlerin yerel topluluklarla birlikte tarımsal üretim süreçlerinde uyum içerisinde birlikteliklerinin nasıl sağlanabileceği konusunda daha kapsamlı araştırmalar gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Proje Hakkında
Göç, entegrasyon ve demografik değişim ışığında Avrupa’da esnek, dayanıklı, kapsayıcı, katılımcı, açık ve yaratıcı toplumlar oluşturmak için gerekli olan güvenilir kuruluşlar, uygulamalar, hizmetler ve politikalar inşa etmeyi hedefleyen Bölgesel Kalkınma Araştırma Enstitüsü (EURAC) tarafından koordine edilen MATILDE araştırma projesi, kırsal ve dağlık bölgelere odaklanarak göç ve kalkınma arasındaki ilişkiye katkıda bulunmayı hedefliyor. 10 Avrupa ülkesinde göçün, kırsal ve dağlık bölgelerdeki kalkınma süreçlerine katkısının incelendiği projenin Türkiye ayağı İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Hayata Destek Derneği tarafından yürütülüyor.

Proje hakkında detaylı bilgiye www.matilde-migration.eu üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

Yayına erişmek için: https://eu.bilgi.edu.tr/media/files/Matilde-Raporu-TR.pdf