Yumuşak Güç ve Kültür Diplomasisi

Dec. 6, 2018, 11:22 a.m.

Yumuşak Güç ve Kültür Diplomasisi

Uluslararası ilişkiler disiplininde, 21. yüzyılla birlikte köklü bir değişim yaşanmıştır. Devletler bu değişimle birlikte diplomatik bir strateji olarak yumuşak gücü benimsemeye başlamışlardır. Çünkü yumuşak güç, bir ülkenin sanatsal, kültürel ve gelenekleri sayesinde diğer ülkelerde ilgi uyandırmayı sağlayan en demokratik ve en barışçıl yoldur. Bu sayede yumuşak güç, ülkeler arasında daha yakın işbirlikleri, diplomatik ilişkiler ve kültürel etkileşimler oluşmasında en etkili strateji olarak önem kazanmaktadır. Devletlerin uyguladıkları diğer bir güç unsuru ise sert güçtür. Ancak sert güç ve yumuşak güç arasında çok güçlü farklılıklar vardır. Çok genel bir özetle, sert güç askeri ve ekonomik otoriteyi, yumuşak güç ise ülkenin sanatsal faaliyetlerini, bilimi ve kültür endüstrileri gibi ilgi çekici detaylarının tamamını kapsamaktadır. Aynı zamanda dijital medyanın kültür diplomasisi için önemi bir hayli büyüktür. Dijital medya kullanımı, ülkeler ve toplumlar arasındaki mesafeyi büyük oranda ortadan kaldırmaktadır. Kültür diplomasisi, bir kamu diplomasisi çeşidi olarak devletler ve karşı taraflar arasında bir güven ilişkisi oluşturmak suretiyle yumuşak güç stratejisinin en önemli parçasını oluşturmaktadır. Kültür diplomasisi, ülkenin sahip olduğu kültürel zenginlikleri, tarihi, gelenek-göreneklerini, dilini, doğal mirasını uluslararası bağlamda karşı tarafın ilgisini çekecek bir biçimde tanıtılması gibi konuları kapsamaktadır. Bu bağlamda ülkelerin sahip olduğu kültürel zenginlikler işte bu nedenle de politik bir enstrüman olarak çok büyük bir önem taşımaktadır. Dolayısıyla kültür diplomasisinde yalnızca devletler değil, kültür ve sanat alanında çalışan her bir birey ve sivil toplum örgütleri de aktif olarak yer almakta ve ülkenin dış politikasına büyük ölçüde katkı sağlamaktadır. 

 

Okuma Önerisi:

“THE ROLE OF COMMON CULTURAL HERITAGE IN EXTERNAL PROMOTION OF MODERN TURKEY: YUNUS EMRE CULTURAL CENTRES” (2011)

Yazarlar: Ayhan Kaya & Ayşe Tecmen 

Online erişim: https://eu.bilgi.edu.tr/media/files/working-paper4_2.pdf

 

Kaynakça:                                                                                                                                     

Tags

kultureldiplomasi, kamudiplomasisi, yumusakguc, diplomasi