AVRUPA BİRLİĞİ HAKKINDA
MERAK ETTİKLERİNİZ

AVRUPA BİRLİĞİ'NE GİRİŞ

 

Yayına Hazırlayan
Ayhan Kaya
Istanbul Bilgi Üniversitesi
Jean Monnet Avrupa Kültürlerarası Siyaseti Kürsüsü
Uluslararası İlişkiler Bölümü

 

Proje Asistanı
Aslı Aydın
Avrupa Birliği Enstitüsü