Politika Özeti 1: Türkiye'deki Suriyeli Mülteciler için Sınır Yönetimi ve Koruma Politikaları

Bu Politika Özeti, Türkiye'de 2011 ve 2018 yılları arasında mülteci göçüne, sınır yönetimi ve uluslararası koruma politikalarına, insani yardımlara ve uygulamalara odaklanmaktadır. Bu özet, odaklanmış politika alanları açısından zorla ve düzensiz bir şekilde yapılan göçün arasındaki bağa vurgu yaparak, özellikle Türkiye'deki Suriyelilerin durumuna ilişkin temel zorlukları ele almaktadır. Aynı zamanda farklı paydaşlar için de bazı politika önerileri sunmaktadır. Araştırmamız öncelikle 2018’de İstanbul, İzmir, Şanlıurfa ve Ankara’da yürütülmüş saha çalışmalarına dayanmaktadır