Bölgesel Kalkınma ve Avrupa Birliği Karabük, Valenciennes ve Katowice'nin Karşılaştırmalı Analizi

Derleyenler

Ayhan Kaya - François Bafoil