Internal Migrations in Turkey: Integration or a Return?


We are happy to inform you that a new book is published by Istanbul Bilgi University Press, based on the research project of “Internal Migrations in Turkey: Integration or a Return?” conducted by a group of researchers led by Ayhan Kaya in 2006-2008.

Yayına hazırlayan: Ayhan Kaya

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009

Göç Çalışmaları Dizisi

ISBN 978-605-399-092-5

Online Sipariş : http://www.bilgiyay.com/?r=21%2E05%2E2009+06%3A29%3A01

Önsöz’den

1990’larda Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bögelerinde ortaya çıkan yeni bir tür göç hareketinin yol açtığı iddia edilen “kentsel yoksulluk”, “kayıtdışı ekonomi”, “artan suç eğilimleri”, “sokak çocukları”, “alt sınıf gettolarının oluşumu”, “namus cinayetleri”, “mafyoz ilişkiler”, “intiharlar”, “aile içi şiddet” ve “şiddetin kurumsallaşması” gibi konularda, son yıllarda kamuoyunda artan bir farkındalık bulunmaktadır. Ancak, konuyla ilgili etkin politika üretim ve uygulama süreçlerine dair perspektifleri de içeren akademik çalışmalarda belirgin bir yetersizlik sözkonusudur. Bu kitaba kaynaklık eden “Günümüz Türkiyesi’nde Yaşanan İç Göçler” başlıklı araştırma projesi, göç sürecinde mülksüzleşen göçmenlerin ekonomik, siyasal ve sosyo-kültürel açıdan durumlarını, İstanbul, Mersin ve Diyarbakır örnekleri üzerinden inceleyerek, kentsel yerleşimlerde yoksullaşmanın kökten çözümü için uygun önlemlerin hazırlanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Proje, zorunlu göçün sonuçlarının sadece göçmenlerin hayatlarıyla sınırlı olmadığı, göçmenlerin yeni çevrelerindeki dezavantajlı koşullarla birlikte, hem kendileri hem de yakınlarındakiler için huzurlu ve sağlıklı bir varoluşu engelleyen birçok zorluk ve sorun yaratarak daha geniş bir ölçekte sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik gelişmeyi etkilediği ve istikrarı tehdit ettiği varsayımından hareket eder ve bu olgunun, bögesel ve ulusal ölçekte, diğer sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal olgularla bağlantılı olduğu gerçeğine işaret etmeye çalışır. Projenin temel amacı bu insanların hem kentsel hayata hem de yerel ve ulusal ekonomiye başarılı bir şekilde nüfuz etmelerini sağlayacak önkoşulların neler olduğunu tespit etmek ve bu çerçevede ihtiyaç duyulan yapısal ve bireysel koşulları tahlil etmektir. Ayrıca, kent merkezlerindeki sorunları çözmeye yönelik bir seçenek olarak sunulan köye dönüş projelerinin gerçekleştirilebilirliğini incelemek, bu projelerin başarılı olabilmesi için göz önünde bulundurulması gereken mikro ve makro faktörleri tanımlamak da proje amaçları arasındadır.

AYHAN KAYA BAHAR ŞAHİN İ. EMRE IŞIK ESRA ELMAS BASRİ ÇAĞLAYAN PELİN AKSOY ŞAFAK VELİOĞLU.