Türkiye 2011 Yılı İlerleme Raporu

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU’NA VE KONSEY’E SUNULAN BİLDİRİM

Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2011-2012 (Brüksel, 12 Ekim 2011)

Rapor için tıklayınız.